Facebook Pixel
 

*Обявените Цени на стоките са валидни само за покупка чрез електронния магазин

Допълнителни отстъпки за кабелите СВТ-с, ШВПС, ПВВМБ1 и др. кабели при обща стойност на поръчката над 3 000 лв – 10%, над 5 000 лв – 15% и над 10 000 лв – 20% .За повече информация кликни на „Кабели и проводници“

Количка

ЗА КАБЕЛКОМЕРС

„Кабелкомерс” предлага кабели, проводници, електроарпаратура, електроинсталационни и изолационни материали, осветление, кабелни скари, канали  от утвърдени производители. 
От 1999 г. е сертифицирана по ISO 9002, а от 2007 е внедрена и сертифицирана интегрирана система за управление на качеството по ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001. Проверяват се системно резултатите от функционирането на интегрираната система и оценка на ефективността по отношение на всички дейности  на фирмата, осигуряване на качеството, безопасността и здравето при работа и опазването на околната среда. Екипът на КАБЕЛКОМЕРС ООД се състои от висококвалифицирани специалисти с дългогодишен стаж. Усилията на колектива са насочени към непрекъснато подобряване условията за обслужване на клиентите и задоволяване на нарастващите им изисквания :

 • широк асортимент на склад - кабелни изделия, апаратура и електроматериали ;

 • оперативно работеща дистрибуторска мрежа в страната ;

 • модерен собствен автомобилен парк.

 • Складовите бази са механизирани и снабдени с товаро-разтоварни и пренавиващи съоръжения за разфасоване на кабелите.

 • За клиенти с големи поръчки се извършват доставки на място.

 • Възможно е организиране и на спешни доставки за аварийни нужди.

Кабелкомерс СертификатиПРОИЗВОДСТВО НА МЕДЕН ВАЛЦДРАТ

През 2005 г. “Кабелкомерс” ООД започна производство на безкислородно високо електропроводимо медно жило  Cu-OFпо технологията на  непрекъснато вертикално леене. Конструкцията на инсталацията осигурява чистота и висока електропроводимост на готовия продукт – изключително ценни свойства за изтеглянето на фини и свръх-фини жички

УНИКАЛНИ ОСОБЕНОСТИ НА ТЕХНОЛОГИЯТА

 • Интегрирана пещ за едновременно топене и леене

 • Графитен съд на потата

 • Електросъпротивително подгряване

 • Неподвижна метална баня

 • Инертно-газова атмосфера

 • Стабилен и точен температурен контрол

 • Софтуерно контролируем  производствен процес

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

 • Диаметър – 8.00 мм                                            

 • Линейно удължение – 42.0 %UTS: 175 N/mm2

 • Проводимост: 101.2 % IACS

 • Съдържание на мед от 99.95 – 99.99 %

 • Съдържание на кислород: под 2 ppm

 • Окиси по повърхността: под 15 Ang

 • Съдържание на въглерод: под 3 ppm      


 •