КАБЕЛКОМЕРС ООД
55 ГОДИНИ ТРАДИЦИЯ И СИГУРНОСТ

Повече от 55 години Кабелкомерс ООД е сред водещите в България фирми с традиции с търговията с кабели, проводници,кабелна арматура, електроматериали и електроапаратураот утвърдени български и световни прозводители както и собствено производство

„Кабелкомерс” предлага кабели, проводници, електроарпаратура, електроинсталационни и изолационни материали, осветление, кабелни скари, канали с гарантирано качество„Кабелкомерс” ООД е официален дистрибутор на почти всички топ производители :

и мого други.

От 1999 г. е сертифицирана по ISO 9002, а от 2007 е внедрена и сертифицирана интегрирана система за управление на качеството по ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001. Проверяват се системно резултатите от функционирането на интегрираната система и оценка на ефективността по отношение на всички дейности на фирмата, осигуряване на качеството, безопасността и здравето при работа и опазването на околната среда. Екипът на КАБЕЛКОМЕРС ООД се състои от висококвалифицирани специалисти с дългогодишен стаж. Усилията на колектива са насочени към непрекъснато подобряване условията за обслужване на клиентите и задоволяване на нарастващите им изисквания :

  • широк асортимент на склад – кабелни изделия, апаратура и електроматериали ;

  • оперативно работеща дистрибуторска мрежа в страната ;

  • модерен собствен автомобилен парк.

  • Складовите бази са механизирани и снабдени с товаро-разтоварни и пренавиващи съоръжения за разфасоване на кабелите.

  • За клиенти с големи поръчки се извършват доставки на място.

  • Възможно е организиране и на спешни доставки за аварийни нужди.

Сертификати