МГВ – медно гъвкаво въже

69.65 лв. с ДДС за Метър
ПРИЛОЖЕНИЕ За подвижни свръзки в електрически машини и апарати и в приборостроенето КОНСТРУКЦИЯ – СЪГЛАСНО БДС 3215-91                        Съставен  проводник  от