Силов екраниран кабел NYCWY

18.16 лв. с ДДС за Метър
За пренасяне и разпределение на електрическа енергия , в електрически мрежи и инсталации за по-добра защита от случаен контакт ,

Силов екраниран кабел NYCY

6.30 лв.13.89 лв. с ДДС за Метър
DIN VDE 0276 – 603 и DIN VDE 0276-627; HD 603 S1 и HD 627 S1; IEC 60502  ПРИЛОЖЕНИЕ В

Силов екраниран кабел NYCY-FR

4.70 лв.28.58 лв. с ДДС за Метър
За пренос и разпределение на електрическа енергия; за контролни, сигнални вериги и вериги за управление в обекти, изискващи локализиране и