Универсален силов кабел RV-K

1.55 лв.161.33 лв. с ДДС за Метър
Кабелът RV-K е предназначен за електроразпределение и е подходящ за всички видове инсталации НН в електроцентрали, подстанции, промишлени и селищни

Универсален силов кабел RV-K (едножилен)

5.33 лв.56.07 лв. с ДДС за Метър
Кабелът RV-K е предназначен за електроразпределение и е подходящ за всички видове инсталации НН в електроцентрали, подстанции, промишлени и селищни

Универсален силов кабел RV-K с намалена Нула

32.49 лв. с ДДС за Метър
Кабелът RV-K е предназначен за електроразпределение и е подходящ за всички видове инсталации НН в електроцентрали, подстанции, промишлени и селищни

Универсален силов контролен кабел VV-K

4.52 лв.7.83 лв. с ДДС за Метър
FLEXTEL 200 VV-K  0,6/1kV – Универсален силов кабел с висока гъвкавост. Подходящ е за монтаж във всички видове инсталации НН,