imПРОИЗВОДСТВО - МЕДНО ЖИЛО Ø 8

ПРОИЗВОДСТВО НА МЕДЕН ВАЛЦДРАТ

През 2005 г. “Кабелкомерс” ООД започна производство на безкислородно високо електропроводимо медно жило  Cu-OF по технологията на  непрекъснато вертикално леене. Конструкцията на инсталацията осигурява чистота и висока електропроводимост на готовия продукт – изключително ценни свойства за изтеглянето на фини и свръх-фини жички (<0.05мм) за производството на гъвкави медни жила, емайлирани и комуникационни проводници, намиращи приложение в авиацията, космонавтиката, роботиката,  всички сфери на промишлеността и бита.
  
УНИКАЛНИ ОСОБЕНОСТИ НА ТЕХНОЛОГИЯТА

§         Интегрирана пещ за едновременно топене и леене
§         Графитен съд на потата
§         Електросъпротивително подгряване
§         Неподвижна метална баня
§         Инертно-газова атмосфера
§         Стабилен и точен температурен   контрол
§         Софтуерно контролируем  производствен процес
ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Диаметър – 8.00 мм
Линейно удължение – 42.0 %UTS: 175 N/mm2
Проводимост: 101.2 % IACS
Съдържание на мед от 99.95 – 99.99 %
Съдържание на кислород: под 2 ppm
Окиси по повърхността: под 15 Ang
Съдържание на въглерод: под 3 ppm
 

     

Copyright © 2006 Cablecommerce Ltd. Created by:СТЕНИК Уеб дизайн компания