imПРОДУКТИ


Силови кабели за ниско напрежение
Негорими


Марка Конструкция Приложение
бр. жила сечение mm2 напрежение стандарт
FLAME-X 950 NKGs

im


11.5÷4000.6/1 kVZN-FKZ-033-1997
21.5÷50
3,41.5÷240
51.5÷95
6,7,10,12,14,191.5÷4
24,30,37,48,611.5; 2.5

1. Плътни (клас 1) или усукани компактни (клас 2) медни жила.
2. Изолация на жилата от специален омрежен (XLPE) силиконов компаунд.
3. Вътрешна обвивка - безхалогенен компаунд.
4. Обвивка - термопластичен безхалогенен компаунд - червен.
Пожароустойчивост по:
IEC 332, част 3, категория А;
IEC 331 - устойчивост на огън: 3 часа, 750 °С;
IEC 1034, част 2 - димна емисия.


Пожароустойчивият кабел се прилага навсякъде, където има високи изисквания за сигурност и по-специално в индустриални комплекси, АЕЦ, ТЕЦ, подстанции В. Н., обществени сгради, хотели, метро, болници и др.

Не могат да се полагат в земя и във вода.


Copyright © 2006 Cablecommerce Ltd. Created by:СТЕНИК Уеб дизайн компания