imПРОДУКТИ


Силови кабели за ниско напрежение
Неразпространяващи горенето


Марка Конструкция Приложение
бр. жила сечение mm2 напрежение стандарт
TOXFREE ZH;RZ1-K

im

 
125÷6300.6/1 kVIEC 60502
21.5÷16
31.5÷70
16+10÷240+120
41.5÷240
51.5÷50


1. Гъвкаво усукано медно жило - клас 5.
2. Изолация на жилото от омрежен полиетилен.
3. Външна обвивка от нетоксичен и негорим полиолефин - черна.

Маркировка на жилата по HD 308 - цветна.
Напълно безхалогенен с висока сигурност при експлоатация. При пожар не емитира токсични или корозионни газове, което го прави подходящ за обществени места като: болници, училища, музеи, аерогари, жп и автогари, магазини, тунели, изчислителни центрове, лаборатории, заводи и т. н.
t раб. +90 °C;
R доп. огъване 5 Dk.
Устойчив на пламък IEC 332-1
Устойчив на горене IEC 332-3


Copyright © 2006 Cablecommerce Ltd. Created by:СТЕНИК Уеб дизайн компания