imПРОДУКТИ


Силови кабели за ниско напрежение
Неразпространяващи горенето


Марка Конструкция Приложение
бр. жила сечение mm2 напрежение стандарт
N2XH - O/J

im

 

14÷3000.6/1 kV 
21.5÷25 
3,41.5÷240 
51.5÷16HD 604 S1 
7,10,121.5; 2.5VDE 0276-604
14,19,24,30 
7,124 
50+25÷240+120 1. Плътно или усукано медно жило, клас 1 или 2.
2. Омрежена полиетиленова изолация.
3. Безхалогенна запълваща смес с понижена горимост.
4. Външна безхалогенна обвивка с понижена горимост - черен.
Безхалогенен кабел, неразпространяващ горенето, за неподвижно полагане в ел. мрежи и инсталации, предназначен за пренос и разпределение на електроенергия. Подходящ за приложение в общественозначими обекти, където има завишени мерки за безопасност: - болници, училища, хотели, търговски и конгресни центрове, летища, гари, банки и финансови центрове, обекти в енергетиката и транспорта. Концентричният проводник служи за екран (при N2XCH) и може да бъде използван като нулев проводник (N) или заземяващ проводник (РЕ).


Copyright © 2006 Cablecommerce Ltd. Created by:СТЕНИК Уеб дизайн компания