imПРОДУКТИ


Силови кабели за ниско напрежение
Неразпространяващи горенето


Марка Конструкция Приложение
бр. жила сечение mm2 напрежение стандарт
СВБВн/А; САВБВн/А

im

21.5 (Al - 2.5)÷500.6/1 kVФН-КИ 02 - 001/96
3,41.5 (Al - 2.5)÷300
2.5 (Al - 4)÷300+150
51.5 (Al - 2.5)÷50
6,7,8,101.5÷6 (Само Cu)
12,14,16,19,1.5; 2.5 (Само Cu)
24,27,30,37

1. Токопроводимо жило медно или алуминиево (А) клас 1 или клас 2.
2. Изолация от поливинилхлориден компаунд (ПВХ).
3. Обвивка(възглавнична) от поливинилхлориден компаунд (ПВХ) с понижена горимост.
4. Броня от две стоманени ленти.
5. Обвивка от поливинилхлориден компаунд (ПВХ) понижена горимост тип (Вн) - черен.

За разпределение и захранване с електрическа енергия при условия на неподвижно полагане в помещения, тунели, канали и шахти и на открито  в   места с повишена пожароопасност. В условия на пожар кабелите не разпространяват горенето съгласно нормите на IEC 332-3 със степен на  неразпространение:

КатегорияABC
Обем горима маса7 l/m3.5 l/m1.5 l/m
Времетраене40 min40 min20 min
Повреден участък не повече от2.5 m2.5 m2.5 m


Copyright © 2006 Cablecommerce Ltd. Created by:СТЕНИК Уеб дизайн компания