imПРОДУКТИ


Силови кабели за ниско напрежение
Неразпространяващи горенето


Марка Конструкция Приложение
бр. жила сечение mm2 напрежение стандарт
СВВн/А; САВВн/А

im

11.5 (Al - 2.5)÷5000.6/1 kVФН-КИ 02 - 001/96
21.5 (Al - 2.5)÷95
3,41.5 (Al - 2.5)÷240
2.5 (Al - 4)÷240
51.5 (Al - 2.5)÷95
6,7,8,10,12,141.5; 2.5(Само Cu)
16,19,24,30,37


1. Токопроводимо жило медно (Cu) или алуминиево (Аl) клас 1 или клас 2.
2. Изолация от поливинилхлориден компаунд (ПВХ) с понижена горимост.
3. Вътрешна (обща) обвивка от поливинилхлориден компаунд (ПВХ) с понижена горимост.
4. Външна обвивка от поливинилхлориден компаунд (ПВХ) с понижена горимост тип (Вн) - черен.


За разпределение и захранване с електрическа енергия при условия на неподвижно полагане в помещения, тунели, канали и шахти и на открито в места с повишена пожароопасност. В условия на пожар кабелите не разпространяват горенето съгласно нормите на IEC 332-3 със степен на неразпространение:

КатегорияABC
Обем горима маса7 l/m3.5 l/m1.5 l/m
Времетраене40 min40 min20 min
Повреден участък не повече от2.5 m2.5 m2.5 m


Copyright © 2006 Cablecommerce Ltd. Created by:СТЕНИК Уеб дизайн компания