imПРОДУКТИ


Силови кабели за ниско напрежение
Неразпространяващи горенето


Марка Конструкция Приложение
бр. жила сечение mm2 напрежение стандарт
NYY FR

im11.5÷500 0.6/1 kV  
21.0÷50 
31.5÷240 
25+16÷240+120HD 603 S1
41.5÷240HD 627 S1
51.5÷95VDE 0276-603
6,7,8,10,12,1.5÷4IEC 60332-3
14,19,24,40 
9,16,21,25,271.5; 2.5 
30,37,52,61 1. Токопроводимо медно жило клас 1 или клас 2.
2. Изолация от поливинилхлориден компаунд (ПВХ).
3. Вътрешна обвивка от специален термопластичен компаунд.
4. Обвивка от поливинилхлориден компаунд (ПВХ) с понижена горимост - черен.
За разпределение и захранване с електрическа енергия при условия на неподвижно полагане в помещения, тунели, канали и шахти и  на открито в места с повишена пожароопасност. Концентричният проводник служи за екран (при NYCY FR) и може да бъде използван като нулев проводник (N) или заземяващ проводник (РЕ).
В условия на пожар кабелите не разпрострняват горенето съгласно нормите на IEC 332-3 със степен на неразпространение:

КатегорияABC
Обем горима маса7 l/m3.5 l/m1.5 l/m
Времетраене40 min40 min20 min
Повреден участък не повече от2.5 m2.5 m2.5 m


Copyright © 2006 Cablecommerce Ltd. Created by:СТЕНИК Уеб дизайн компания