imПРОДУКТИ


Силови кабели за ниско напрежение
С изолация от ПВХ


Марка Конструкция Приложение
бр. жила сечение mm2 напрежение стандарт
E07VVV-F

im
316÷950.45/0.75 kVIEC 332 

1. Гъвкаво усукано медно жило -клас 5.
2. Изолация на жилата тип И2.
3. Запълващ компаунд тип П2.
4. Външна обвивка тип П2 - черна.

Цветна маркировка на жилата.За захранване на ел. двигатели на потопяеми помпи, работещи във вода.
U изп. - АС 4 kV, 50 Hz.
Устойчивост на горене по IEC 332-1.

18Copyright © 2006 Cablecommerce Ltd. Created by:СТЕНИК Уеб дизайн компания