imПРОДУКТИ


Силови кабели за ниско напрежение
С изолация от ПВХ


Марка Конструкция Приложение
бр. жила сечение mm2 напрежение стандарт
NYCY

im

 

11.5÷350.6/1 kVHD 603 S1 
21.5÷50VDE 0276-603
3,41.5÷240(до 5 жила)
5,7,8,10,12,1.5÷4.0HD 627 S1 
14,16,19VDE 0276-627 (над 5 жила)
20,21,24,27,30,371.5; 2.5 

1. Плътни или усукани медни жила - клас 1 или 2.
2. Изолация на жилата от ПВХ.
3. Запълващ компаунд.
4. Екран от концентричен проводник от медни телове и една или две обратни лентови спирали.
5. Външна обвивка от ПВХ - черна.

Маркировка на жилата по HD 308 S2.


В ел. централи, подстанции, пром. предприятия, улично осветление и др., където се изисква по-голяма защита срещу механични повреди или защита от случаен контакт при повреда. Концентричният проводник може да служи като екран, заземяващ или нулев проводник. Полагане в земя, вода и на открито,
t раб. +70 °C;
t к. с. +160 °C/5 s;
R доп. огъване:
  - едножилни - 15 Dk;
  - многожилни - 12 Dk.
U изп. - АС 4 kV, 50 Hz.
Устойчивост на горене - клас В по VDE 0472-804 (IЕС 332-1)


Copyright © 2006 Cablecommerce Ltd. Created by:СТЕНИК Уеб дизайн компания