imПРОДУКТИ


Силови кабели за ниско напрежение
С изолация от ПВХ


Марка Конструкция Приложение
бр. жила сечение mm2 напрежение стандарт
AYBY-O/J

im

Аналог:
САВБТ-с
БДС 16291-85

 

 

26.0÷500.6/1 kVIEC 60502
3,46.0÷300
6+4÷300+150
56÷50
1. Плътни или усукани алуминиеви жила - клас 1 или 2.
2. Изолация на жилата от ПВХ.
3. Запълващ компаунд.
4. Броня от две галванизирани стоманени ленти.
5. Външна обвивка от ПВХ - черна.
AYBY-J - с жълто/зелено жило;
AYBY-О - без жълто/зелено жило.
В ел. централи, подстанции, промишлени предприятия, улично осветление, разпределителни мрежи и др. Полагат се неподвижно в земя, тръбни мрежи, канали, тунели, шахти, помещения, във вода и на открито, където се изисква по-голяма защита срещу механични повреди.
t раб. +70 °C;
t к. с. +160 °C/5 s;
R доп. огъване 15 Dk.
Допустима сила на теглене:
- за Cu - 50 N/mm2x общо Sk;
- за Al - 30 N/mm2 x общо Sk, където Sk - сечение на кабелните жила, mm2.
U изп. - АС 3,5 kV, 50 Hz.
Неразпространение на горене по IEC 332-1.

Маркировка на жилата по HD 308 S2.


Copyright © 2006 Cablecommerce Ltd. Created by:СТЕНИК Уеб дизайн компания