imПРОДУКТИ


Силови кабели за ниско напрежение
С изолация от ПВХ


Марка Конструкция Приложение
бр. жила сечение mm2 напрежение стандарт
CBTT

im

Aналог:
NYY
VDE 0276-603


11.5÷5000.6/1 kVБДС 16291-85 
21.0÷50
31.0÷240
2.5+1÷240+120
41.0÷240
51.0÷95
71.5÷10
8,10,12,14,161.5;2.5
19,24,30,37
104


1. Плътни или усукани медни жила - клас 1 или 2.
2. Изолация на жилата от ПВХ.
3. Вътрешна обвивка от ПВХ.
4. Външна обвивка от ПВХ - сива.

За пренос и разпределение на ел. енергия при неподвижно полагане в земя, тунели, канали, шахти, помещения и на открито под навес,
t раб. +70 °C;
t к. с. +160 °C/5s;
t полагане от -5 °С до +50 °С;
t експлоат. от -30 °C до +50 °C;
R доп. огъване 10 Dk
U изп. AC 4kV, 50 Hz; DC 12 kV
Устойчив на въздействието на пламък по БДС IEC 332-1

Маркировка на жилата по HD 308 S2.


Copyright © 2006 Cablecommerce Ltd. Created by:СТЕНИК Уеб дизайн компания