imПРОДУКТИ


Силови кабели за средно напрежение
C каучукова изолация за минната индустрия


Марка Конструкция Приложение
бр. жила сечение mm2 напрежение стандарт
NTSCGEWÖU

im


 

3x.....+ 3x…25÷50÷253,6/6 kVVDE 0250-813 
70÷35
95÷506/10 kV
120÷70
25÷50+2532/20 kV
70+35

 
1. Основни жила - гъвкави калайдисани медни - клас 5.
  - Вътрешен полупроводим екструдиран каучуков слой.
  - Каучукова изолация EPR.
  - Външен полупроводим екструдиран каучуков слой.
2. Защитни жила - равномерно разпределени между основите.
3. Вътрешна екструдирана каучукова обвивка.
4. Разделителен слой.
5. Външна каучукова обвивка, CR - черна.

Устойчив на атмосферни условия и UV лъчи; маслоустойчив - клас A no VDE 0472 - 803 ; неразпространяващ горенето - клас В - no VDE 0472 - 804 .
Кабели подложени на тежки механични натоварвания, за свързване на тежки и големи съоръжения и машини в минната индустрия - ескаватори и руднични комплекси, подемно оборудване - портални кранове, транспортни и конвейерни системи, тежки строителни машини
t раб. +90 °C;
t к. с. +200 °C
t експлоатация:
 -фиксирано от -40°С до +80°С
 -подвижно от -25°C до +80°C
R доп. огъване: фиксир. -6 Dk
Навиване на барабани и ролки 12 до 15 Dk
Частични разряди при 1.25 Uo - max 40 pC; R max екран - 500Ω

Test voltageACDC
3.6/6 kV11 kV27.5 kV
6/10 kV17 kV42.5 kV
12/20 kV29 kV72.5 kV
OnGcekgz-G

im

 25/35+16  
 50+253,6/6 kV 
3x.....+ 3x…70+356/10 kVZN-95/MP-13-K104
 95+5012/20 kV 
 120+70  


1. Основни жила - гъвкави калайдисани медни - клас 5.
  - Вътрешен полупроводим екструдиран каучуков слой.
  - Каучукова изолация EPR.
  - Външен полупроводим екструдиран каучуков слой.
2. Защитни жила - равномерно разпределени между основите.
3. Вътрешна екструдирана каучукова обвивка.
4. Разделителен слой.
5. Външна каучукова обвивка, CR - черна.
За OnGcekgz-G - без ниво на частични разряди, t експлоатация - фиксирано от -30 °С до +80 °С; R max. екран - 2000 Ω.
Кабели подложени на тежки механични натоварвания, за свързване на тежки и големи съоръжения и машини в минната индустрия - ескаватори и руднични комплекси, подемно оборудване - портални кранове, транспортни и конвейерни системи, тежки строителни машини
t раб. +90 °C;
t к. с. +200 °C
t експлоатация:
 -фиксирано от -40 °С до +80°С
 -подвижно от -25 °C до +80°C
R доп. огъване: фиксир. - 6 Dk
Навиване на барабани и ролки 12 до 15 Dk
Частични разяди при 1.25 Uo - max 40 pC; R max екран-500 Ω

U изп:ACDC
3.6/6 kV11 kV27.5 kV
6/10 kV17 kV42.5 kV
12/20 kV29 kV72.5 kV

Copyright © 2006 Cablecommerce Ltd. Created by:СТЕНИК Уеб дизайн компания