imПРОДУКТИ


Силови кабели за средно напрежение
С изолация от омрежен полиетилен


Марка Конструкция Приложение
бр. жила сечение mm2 напрежение стандарт
СХЕкТ; САХЕкТ

im


Аналог:
2XSY; A2XSY
IEC 60502-2

N2XSY;NA2XSY
DIN VDE 0276-620

135÷5006/10 kV; 12/20 kVБДС 2581-86 
150÷50018/30 kV; 20/35 kV1. Cu или Al уплътнено жило - клас 2.
2. Вътрешен екструдиран полупроводим слой.
3. Изолация от омрежен полиетилен.
4. Външен екструдиран полупроводим слой.
5. Екран от медни телове min ø 0,5 mm и медна контактна лента min 0,1 mm - 16,25 или 35mm2
6. Слой от разделителни ленти.
7. Поливинхлоридна външна обвивка тип (Т) - червена.
За пренос и разпределение на ел. енергия при условия на полагане: неподвижно, с неограничена денивелация; в земя, канали, тунели, шахти, помещения и на открито под навес.
t раб на жилото + 90 °С
t к. с. +250 °С/5 s.
t на полагане от 5°C до +70°C.
t експлоат. от -30°C до +70°C.
Радиус на огъване 15 Dk
     
U изп:AC 50 HzDC
6/10 kV15 kV48 kV
12/20 kV30 kV96 kV
18/30 kV45 kV144 kV

Ниво на частични разряди
при 2Uo - max 2 pC
2XS2Y; A2XS2Y; N2XS2Y; NA2XS2Y

im


135÷5006/10 kV; 12/20 kVIEC 60502-2
150÷50018/30 kVVDE 0276-6201. Сu или AI уплътнено жило - клас 2.
2. Вътрешен екструдиран полупроводим слой.
3. Изолация от омрежен полиетилен.
4. Външен екструдиран полупроводим слой.
5. Екран от медни телове min ø 0,5 mm и медна контактна лента min 0,1 mm - 16 или 25 mm2.
6. Слой от разделителни ленти.
7. Външна обвивка от полиетилен (ПЕ) - черна.


За пренос и разпределяне на ел. енергия при условия на полагане: неподвижно, с неограничена денивелация в земя, канали, тунели, шахти, помещения, на открито и във вода
t paб. + 90 °С
t к. с. 250 °C/5s
t полагане от -20 °C до +70 °C
t експлоат. -от -30°С до +70°С
R доп. огъване - 15 Dk

Ниво на частични разряди
при 2 Uo - max 2pC
СХЕк(вн)П; САХЕк(вн)П

im

Аналог:
2XS(F)2Y;
A2XS(F)2Y
IEC 60502 - 2

N2XS(F)2Y;
NA2XS(F)2Y
VDE 0276-620

 
135÷5006/10 kV; 12/20 kVБДС 2581-86 
150÷50018/30 kV; 20/35 kV
1. Сu или AI уплътнено жило - клас 2.
2. Вътрешен екструдиран полупроводим слой.
3. Изолация от омрежен полиетилен.
4. Външен екструдиран полупроводим слой.
5. Слой от водоблокиращи полупроводими ленти.
6. Екран от медни телове min ø 0,5 mm и медна контактна лента min 0,1 mm - 16, 25 или 35 mm2.
7. Слой от водоблокиращи разделителни ленти.
8. Външна обвивка: тип (П) - ПЕ - черен; тип (В) - ПВХ - червен;
За пренос и разпределение на ел. енергия при условия на полагане: неподвижно с неограничена денивелация; при обвивка тип (В) - в земя, канали, тунели, шахти, помещения и на открито под навес при обвивка тип (П) - на открито и във вода
t раб - +90 °C
t доп. претоварв.+130°C/100 ч
t к. с. - +250 °C/5s
t полагане - от -5 °C до +70 °C
t експлоат. от -30°С до +70°С;
R доп. огъване - 15 Dk

U изп:AC 50 HzDC
6/10 kV15 kV48 kV
12/20 kV30 kV96 kV
18/30 kV45 kV144 kV

Ниво на частични разряди
при 2 Uo  - max 2pC
2XS(F)2Y; A2XS(F)2Y; А2XS(F)2Y; NA2XS(F)2Y;

im

Аналог:
СХЕк(вн)П;
САХЕк(вн)П
БДС 2581 - 86

 

 

 


135÷5006/10 kV; 12/20 kVIEC 60502-2
150÷50018/30 kVVDE 0276-620


1. Сu или AI уплътнено жило - клас 2.
2. Вътрешен екструдиран полупроводим слой.
3. Изолация от омрежен полиетилен.
4. Външен екструдиран полупроводим слой.
5. Слой от водоблокиращи полупроводими ленти.
6. Екран от медни телове min ø 0,5 mm и медна контактна лента min 0,1 mm - 16, 25 или 35 mm2.
7. Слой от водоблокиращи разделителни ленти.
8. Външна обвивка от полиетиленов компаунд (ПЕ) - черна.
За пренос и разпределение на ел. енергия при условия на полагане: неподвижно с неограничена денивелация; в земя, канали, тунели, шахти,   помещения, на открито и във вода
t раб - +90 °C
t доп. претоварв.+130°C/100 ч
t к. с. - +250 °C/5s
t полагане - от -5 °C до +70 °С
t експлоат. от -30°С до +70°С;
R доп. огъване - 15 Dk

U изп:AC 50 HzDC
6/10 kV15 kV48 kV
12/20 kV30 kV96 kV
18/30 kV45 kV144 kV

Ниво на частични разряди
при 2 Uo - max 2pC 
CXEмеТ; САХЕмеТ

im

Аналог:
2XSEY; A2XSEY
IEC 60502 - 2

N2XSEY; NA2XSEY
VDE 0276 - 620

 335÷2406/10 kV; 12/20 kVБДС 2581-86 
1. Сu или AI уплътнено жило - клас 2.
2. Вътрешен екструдиран полупроводим слой над жилото.
3. Изолация от омрежен полиетилен.
4. Външен екструдиран полупроводим слой.
5. Екран от медни ленти на всяко жило - 16 или 25 mm2.
6. Запълваща обвивка от ПВХ.
7. Външна обвивка от ПВХ, тип (Т) - червена.
За пренос и разпределение на ел. енергия при условия на полагане: неподвижно с неограничена денивелация; в земя, канали, тунели, шахти, помещения и на открито под навес.
t раб. +90 °С;
t доп.претов. от +130°С/100 ч
t к. с. +250 °C/5s;
t полагане от -5 °С до +70 °С
t експлоат. от -30°С до +70°С
R доп. огъване 15 Dk

Ниво на частични разряди
при 2 Uo - max 2 рС.
2XSEYBY; A2XSEYBY

im335÷3003,6/6 kV; 6/10 kV; IEC 60502-2
8.7/15 kV
35÷24012/20 kV
50÷15018/30 kV; 20/35 kV1. Сu или AI уплътнено жило - клас 2.
2. Вътрешен екструдиран полупроводим слой min 0,3 mm.
3. Изолация от омрежен полиетилен.
4. Външен екструдиран полупроводим слой 0,3 до 0,6 mm.
5. Екран от медни ленти на всяко жило - 16 или 25 mm2.
6. Три изолирани и екранирани жила, усукани с опорна лента.
7. Вътрешна обвивка от ПВХ.
8. Броня от две стоманени ленти.
9. Външна обвивка от ПВХ - червена.
За пренос и разпределение на ел. енергия при условия на полагане: неподвижно с неограничена денивелация; в земя, канали, тунели, шахти, помещения и на открито под навес,
t раб. +90 °C;
t доп. претоварв.+130°C/100 ч
t к. с. +250 °C/5s;
t полагане от -5 °C до +70 °C;
t експлоат. от -30°С до +70°С
R доп. огъване 15 Dk

Ниво на частични разряди
при 2 Uo - max 2 pC.
N2XS(F)(AR)2Y; NA2XS(F)(AR)2Y

im150÷300 (Cu)12/20 kVVDE 0276-620 
150÷500 (Al)


1. Сu или AI уплътнено жило - клас 2.
2. Вътрешен екструдиран полупроводим слой.
3. Изолация от омрежен полиетилен.
4. Външен екструдиран полупроводим слой.
5. Водоблокиращ полупроводим слой.
6. Екран от медни телове и медна конт. лента - 16 или 25mm2.
7. Водоблокиращ слой.
8. Разпенена амортизираща обвивка min 1,5 mm.
9. Външна обвивка от ПЕ - черна.


t раб. +90 °C;
t к. с. +250 °C/5s;
t полагане от -20 °C до +70 °C;
t експлоат. от -30 °C до +70°C;
R доп. огъване 15 Dk.

Ниво на частични разряди
при 2 Uo - max 2pC.
U изп. след монтаж: за 60 min: АС - 2 Uo, 45 - 65Hz или AC - 3 Uo, 0,1 Hz

Copyright © 2006 Cablecommerce Ltd. Created by:СТЕНИК Уеб дизайн компания