imПРОДУКТИ


Електрооборудване
ABB


Автоматичен прекъсвач Модулен прекъсвач Дефектнотокова защита

A1B TMF, icu 18kA,  in от 63А до 125А
A2B TMF, icu 18kA,  in от 160А до 250А
ХТ* TMD, icu от 18kA до 36kA, in от 63А до 250А
АП с настройка, icu 36кА T5,Т6,T7; in от 400А до 1600А

 

S200 1P,2P,3P; крива C и D icu 6kA; in от 6 до 63А
SH200 1P,2P,3P; крива C icu 6kA; in от 6 до 40А

 


DS951 ДТЗ + АП 1P+N; in от 10А до 40А
FH200 ДТЗ 2P и 4P; in от 25А до 63А

Контактори Моторна защита Термично реле

 
ESB - инст. Контактор (модулен); 2P и 4P; in от 20А до 40А
AF12 - Индустриален контактор - in от 9 до 75А; Uбоб - от 20 до 500 VAC/DC
 

MS* Моторна защита - in от (1,0…1,6)А до (80…100)А
 

TF42 Термично реле - in от (2,3….3,1)А до (35….38)А

 

Редови клеми Катодни отводители Активен мълниеприемник
 

RS* Редови клеми - от 4mm до 95mm


OVR T2 - 1P и 4P
OVR T1+2 - 2P

 OPR 30 - t = 30µs
OPR 60 - t = 60µs

 

Табла    
 

ТАП - ОМ/СМ; от 4 до 54 модула
   Copyright © 2006 Cablecommerce Ltd. Created by:СТЕНИК Уеб дизайн компания