imПРОДУКТИ


Електрооборудване
CHINT


Модулен прекъсвач Дефектнотокова защита Контактор


NB1-63/1P – от 1A до 63А
NB1-63/3P – от 1A до 63А


NL1-63/2P – 25A, 40A, 63A
30 mA, 100 mA, 300 mA
NL1-63/4P – 25A, 40A, 63A
30 mA, 100 mA, 300 mA


NCH8–20/2P – 20A
NCH8–63/4P – 63A
Катоден отводител Автоматичен прекъсвач Автоматичен прекъсвач


NU9-230/1P
NU9-230/4P

NA1 – от 1000A до 6300A
NM1 – от 32A до 1250A
Контактор Термично реле  

NC1 – от 9A до 95A
NR2 – от 0.1A до 630A
 Copyright © 2006 Cablecommerce Ltd. Created by:СТЕНИК Уеб дизайн компания