imПРОДУКТИ


Електрооборудване
Schneider Electric


Автоматични прекъсвачи Автоматични прекъсвачи Дефектнотокова защита

Тип Е60N -
от 6А до 63А; 1,2,3,4 полюса
Тип C60N - от 0.5А до 63 А; 1,2,3,4 полюса
Compact NS
от 16 A до 3 200 А
Compact NB

 
Модул Vigi C60 -

 10 mA до 500 mA (30 mA до 1 000 mA); 2,3 и 4 полюса Тип ID – от 10 mA до 500 mA; 2 и 4 полюса

Автоматични прекъсвачи Товарови прекъсвачи Катодни отводителиEasy pact от 15A до 100A

  

Interpact INS - от 40 А до 2 500 А
Interpact INV
- от 40 А до 2 500 А(с видимио разпределение на контактната система)тип PRD - полюси 1P, 1P+N, 3P, 3P+N
тип ST - полюси 1P, 1P+N, 3P, 3P+N
Програмируеми времерелета Устройства за индикация Електромери


Тип IH
  – 60 min, 24 ч, 7 дни, 24 ч. +7 дни
Тип IHP – 24 ч. или 7 дни; 1, 2, 3 и 4 – канални


Светлинни индикатори тип V
Единични, двойни, мигащи, трифазни
тип МЕ
– 1P+N; 3P; 3P+N
Коригиране фактoра на мощност и филтриране на хармоници Комплектно защитно и измерващо устройство от гамата Sepam 1000+ Разпределителни табла
Автоматично поддържане на cosφ с контролер тип Varlogic R6;
Кондензаторни батерии Varplus от 5 kVAR до 60 kVAR;
Комплектни табла с фино регулиране Rectima 2 – от 7,5 kVAR до 600 kVAR


Включва максимално – токова и земна защита, фазов дебаланс, термична защита. Диагностика и интерфейс.

Mini-pragma - за вграден монтаж 1 ред – от 4 до 12 модула
2 и 3 реда – по 12 модула на ред
Pragma 24 – 1 до 6 реда, 24 модула на ред.
Термични и електромагнитни прекъсвачи Пакетни прекъсвачи Термични защити и терморелета
Тип GV
за мотори от 0,06 kW до 110 kW

Серия Vario
от 12 до 175 A


Модел K
– 3 полюсни; настройка от 0,11 А до 16 А
Модел D – 3 полюсни; настройка от 0,10 А до 140 А
Модел F – 3 полюсни; настройка от 30 А до 630 А
Пускови устройства TeSys на ел. двигатели Пусково – защитни устройства за ел. двигатели Честотни регулатори Altivar


за директен пуск – от 1,6 А до 63 А
за директен пуск – от 0,18kW до 11kW
за директен пуск – от 2,2 kW до 45 kW
звезда-триъгълник от 5,5kW до 375kW

за двигатели от 0,06 kW до 110 kW
реверсивни и нереверсивни
(прекъсвач, контактор, и комбиниран блок)


За асинхронни ел. двигатели oт 0,18 kW до 800 kW
Контактори Контактори Контактори


Модел K
– от 6A до 16 A – AC, 50 Hz
от 6A до 12 A – DC
Реверсиращ тип – 20 A
(за управление на мотори)


Модел D
– от 9А до 200 А – AC, 50 Hz
от 9А до 115 А – DC
за ел. мотори - от 4,0 kW до 75 kW
при 400 V реверсивни и нереверсивни


Модел F
– от 115А до 1 600 А
за ел. мотори - от 55 kW до 450 kW при 400 V
реверсивни и нереверсивни
Авариен “стоп” бутон Релета помощни Контролни и измервателни релета от серията “Zelio Control”
с възможност за заключване
Тип RU
– 10 A, с щепселни изводи
Тип RX – 5 A, с щепселни изводи
Миниатюрни релета:
Модел K – бобина AC или DC
Модел D - бобина AC или DC
Тип RSB – бобина AC или DC, щепселни изводи
(Универсален тип реле RU с щепселни изводи, 10 А)Type RM
Контролни и измервателни релета от серията “Zelio Control” Програмируеми логически модули и контролери Фотоелектрически и влакнестооптични датчици
Тип RE


Модули “Zelio Logic”
Контролери “Моdicon”
Osi concept

Osiris - универсални фотоелектрически и влакнестооптични датчици
Индуктивни датчици Капацитивни датчици Крайни изключвателиOsiprox
- точна детекция за положението на обекта
 

Osiprox - откриване на предмети от изолационен материал, както и на проводими материали


Osiswitch
- универсални крайни изключватели, компактна гама със сигнални контакти.
Бутони Окачени пултове и бутони  

Harmony Style 4
Бутони и ключове с различна форма и големина, със сигнални лампи, контакти, различен начин на монтаж.

Harmony Style 5
Пултове за управление на кутии с различни възможности и функции.
 Copyright © 2006 Cablecommerce Ltd. Created by:СТЕНИК Уеб дизайн компания