imПРОДУКТИ


Телефонни кабели
Кабели за компютърни системи и системи за управление и контрол


Марка Конструкция Приложение
бр. жила диаметър напрежение стандарт
UTP

im1x20.5категория 5; 5е; 6ISO/IEC-11801/1995
IEC 1156/1995
ANSI/TIA/EIA 568-A5; WT-98/K-470

1. Мек темпериран меден проводник.
2. Изолация на проводниците от плътен ПЕ.
3. Кабелен сноп от четири усукани двойки.
4. Полимерна лента.
5. Външна обвивка от ПВХ - сива.
UTP, FTP, S-FTP Усукан по двойки кабел за пренос на цифрови сигнали с висока скорост на предаване, при честота на спектъра до 100 MHz за кат. 5 и 5е и до 300 MHz за кат. 6. При изграждане на компютърни системи за обработка на данни, измервателни и контролиращи системи с добра устойчивост на електромагнитни влияния,
t монтаж от 0 °С до +50 °С.
t експлоат. от -30 °C до + 50°C
Вълново съпротивление (импеданс) - 100 Ω ± 15 Ω
Затихване dB/100 m, зависи от честотата
Съпротивление на усукана двойка ≤ 192 Ω/km.
R изолация ≥ 5000 MΩ.km при 500 V DC.
Работен капацитет ≤ 56 nF/km.
FTP

im1x20.5категория 5; 5е; 6ISO/IEC-11801/1995
IEC 1156/1995
ANSI/TIA/EIA 568-A5; WT-98/K-470

1. Мек темпериран меден проводник.
2. Изолация на проводниците от ПЕ.
3. Кабелен сноп от четири усукани двойки.
4. Полиестерно фолио.
5. Дренажно калайдисано медно жило.
6. Екран от ламинирано AI фолио.
7. Външна обвивка от ПВХ - сива.
За предаване на високочестотни аналогови сигнали в автоматични и промишлени телевизионни мрежи с висока устойчивост на електромагнитни влияния.
S-FTP

im1x20.5категория 5; 5е; 6ISO/IEC-11801/1995
IEC 1156/1995
ANSI/TIA/EIA 568-A5; WT-98/K-470
1. Мек темпериран меден проводник.
2. Изолация на проводниците от ПЕ.
3. Кабелен сноп от четири усукани двойки.
4. Полиестерно фолио.
5. Екран от ламинирано AI фолио.
6. Дренажно калайдисано медно жило.
7. Медна калайдисана оплетка.
8. Външна обвивка от ПВХ - сива.
За предаване на високочестотни аналогови сигнали в автоматични и промишлени телевизионни мрежи с много висока устойчивост на електромагнитни влияния.
LiYY

im

Аналог:

КУГЛВ
(фирмена норма)2÷70.14300/500 VVDE 0812
2÷180.25; 0.34
2÷340.5; 0.75
2÷251; 1.51. Гъвкаво медно жило, клас 5.
2. Изолация на жилата от ПВХ.
3. Външна обвивка от ПВХ - сива.

Цвят на изолацията на жилата - по DIN VDE 47100.

Гъвкав кабел за изграждане на далекосъобщителни уредби и станци и за свързване на елементи от информационни, измервателни и контролиращи системи в промишлени, индустриални и обществени обекти. Подходящи са за осъществяване на звукова комуникация в телекомуникационните системи,
t работно на жилото +70 °С;
t к. с. +160 °C/5 sec;
t монтаж от -5 °C до +50 °С;
t експлоатация:
-подвижно от -5 °C до + 50°C
-неподвиж. от -30 °С до +50°С
Индуктивност ~ 0,7 mH/km.
Импеданс ~ 80 Ω
LiYCY

im

Аналог:
КУГЛВЕ
(фирмена норма)2÷70.14300/500 VVDE 0812
2÷180.25; 0.34
2÷340.5; 0.75
2÷371; 1.5

1. Гъвкаво медно жило клас 5.
2. Изолация на жилата от ПВХ.
3. Разделителна обвивка от синтетично фолио.
4. Екран от медна калайдисана оплетка с плътност 85 ± 5%.
5. Външна обвивка от ПВХ - сива.

Цвят на изолацията на жилата - no DIN VDE 47100.

Изолационно съпротивление при 20 °C - min 20 MΩ.km.
Работен капацитет
  - жило - жило 120 nF/km;
  - жило/екран - 155 nF/km
U изп. - 1,2 kV, 50 Hz, 1 min.
R доп. огъване:
  - подвижно - 15 Dk;
  - неподвижно - 5 Dk

Устойчив на въздействието на пламък по IEC 332-1.
LiYY paar

im
(1÷55) x 20.14, 0.25250 VVDE 0814
(2÷10) x 20.5
1. Гъвкаво медно жило, клас 5.
2. Изолация на жилата от ПВХ.
3. Елементарна група от две усукани жила.
4. Кабелен сноп от усукани двойки.
5. Външна обвивка от ПВХ-сива.

Цвят на изолацията на жилата no DIN VDE 47100.
За изграждане на далекосъобщителни уредби и станции, за свързване на елементи от информационни, измервателни и контролиращи системи в промишлени индустриални и др. обекти,
t работно +70 °C;
t к. с. +160 °C/5 sec
t монтаж от -5 °C до +50 °C;
t експлоат. от -30 °С до +50 °С.
R доп. огъване:
  - подвижно - 10 Dk;
  - неподвижно - 5 Dk.
U изп. - 1,2 kV, 50 Hz, 1 min
Индуктивност ~ 0,7 mH/km.
Работен капацитет - жило/жило - max 150 pF/m.
Изолационно съпротивление при 20 °C - min 20 MΩ.km.
Устойчив на въздействието на пламък по IEC 332-1.
LiYCY paar

im
(1÷55) x 20.14, 0.25250 VVDE 0814
(1÷61) x 20.34
(2÷25) x 20.5; 0.75
1. Гъвкаво жило, клас 5.
2. Изолация на жилата от ПВХ.
3. Елементарна група от две усукани жила.
4. Кабелен сноп от усукани двойки.
5. Разделителен слой от синтетично фолио.
6. Екран от медна калайдисана оплетка с плътност 85 ± 5%.
7. Външна обвивка от ПВХ - сива.

Цветна маркировка на жилата no DIN VDE 47100.
За изграждане на далекосъобщителни уредби и станции, за свързване на елементи от информационни, измервателни и контролиращи системи в промишлени индустриални и др. обекти,
t работно +70 °C;
t к. с. +160 °C/5 sec
t монтаж от -5 °C до +50 °C;
t експлоат. от -30 °С до +50 °С.
R доп. огъване:
  - подвижно - 10 Dk;
  - неподвижно - 5 Dk.
U изп. - 1,2 kV, 50 Hz, 1 min
Индуктивност ~ 0,7 mH/km.
Работен капацитет - жило/жило - max 150 pF/m.
Изолационно съпротивление при 20 °C - min 20 MΩ.km.
Устойчив на въздействието на пламък по IEC 332-1.
ШТРВШ

im2,4,60.14 и 0.25  БДС 1597-91
1.Гъвкаво медно жило - клас 5.
2. Изолация на жилата от ПВХ - различно оцветени.
3. Външна обвивка от ПВХ - бяла.

Устойчив на въздействието на пламък - по IЕС 332-1.

Кръглите шнурове свързват телефонна розетка с телефонен апарат, сигнално охранителни системи и др.
t монтаж - от -5 °C до +50°C
t експлоат. от -30 °C до + 50°C
R доп. огъване:
  - Подвижно - 15 D;
  - Неподвижно - 4 D.
Съпротивление на изолацията - min 4 MΩ.km.
U изп. - 1,0 kV, 50 Hz.
RE-2Y(St)Y PiMF

im(1÷50) x 20.5,0.1; клас 1300 VBDS 5308-1
(1÷50) x 20.5; клас 5
(1÷50) x 21.5; клас 21. Плътно или усукано медно жило.
2. Изолация на жилата от ПЕ.
3. Елементарна група (PIMF) от две усукани жила с дренажно голо калайдисано жило, обвита с ламинирано AI фолио, служещо като електростатичен екран.
4. Кабелен сноп от усукани PIMF двойки.
5. Разделителен слой от синтетично фолио.
6. Електростатичен екран от AI фолио, от едната страна с полиестерно покритие и с дренажно калайдисано Си жило под него (0,5 mm2).
7. Външна обвивка от ПВХ компаунд - черна.
Гъвкав, екраниран и усукан по двойки кабел за компютърни управляващи и контролиращи системи в индустриални предприятия. Ниският работен капацитет поволява пренасянето на сигнали на дълги разстояния. Полагат се в сухи или влажни помещения или отвън по стените на сградите,
t експлоатация:
-подвижно - от 0 °С до +50°С;
-неподвиж. от -40 °С до +50°С
R доп. огъване 7,5 Dk.
Изолационно съпротивление - min 5000 MΩ.km.
Работен капацитет при 800 Hz - max 75 nF/km
U изп. - 50 Hz, 1 min:
  - жило/жило - 1000 V;
  - жило/екран - 1000 V.

Copyright © 2006 Cablecommerce Ltd. Created by:СТЕНИК Уеб дизайн компания