imПРОДУКТИ


Инсталационни проводници
С топлоустойчива изолация


Марка Конструкция Приложение
бр. жила сечение mm2 напрежение стандарт
ПСКГ

im

Аналог:
HO5S-K VDE 0282-3
и SIF VDE 0250-1
10.5 ÷ 70AC - 660 V, до 400Hz DC - 600 V БДС 8758-77

1. Гъвкаво Си жило, клас 4.
2. Изолация от силиконов каучук - бяла.


В машини уреди и съоръжения, работещи при повишени температури, а също за изводни проводници,
t доп. работно +180 °С
t монтаж ≥ -15 °C;
t експлоат. от -60°С до +180°С.
R доп. огъване - 5 D.
U изп.: 2,5 kV, 50 Hz;
HO5S-K

im

Аналог:
ПСКГ - БДС 8758-77

10.5 ÷ 2.5 300/500 VVDE 0282-31. Гъвкаво Си жило, клас 5.
2. Изолация от силиконов компаунд.

Цвят на изолацията - бяла или по заявка.

Във високо и ниско температурни области. В стоманопроизводството, авио и корабостроенето, циментови, стъкларски и керамични производства и др.
Безхалогенни и специално пригодени за АЕЦ, ТЕЦ и ВЕЦ.
t раб. допустимо +180 °С (+220 °С за кратко време);
t монтаж ≥ -15 °C;
t експлоат. от -60°С до +160°С.
R доп. огъване - 7,5 D.
U изп.:
  - до 1,0 mm2 - 1,5 kV, 50 Hz;
  - над 1,0 mm2 - 2,0 kV, 50 Hz.
SiF

im

Аналог:
ПСКГ -БДС 8758-77

10.25 ÷ 185 300/500 VVDE 0250-1        (VDE 0282-601)


1. Гъвкаво Си жило, клас 5.
2. Изолация от силиконов компаунд.

Цвят на изолацията - бяла или по заявка.
Във високо и ниско температурни области. В стоманопроизводството, авио и корабостроенето, циментови, стъкларски и керамични производства и др.
Безхалогенни и специално пригодени за АЕЦ, ТЕЦ и ВЕЦ.
t раб. допустимо +180 °С (+220 °С за кратко време);
t монтаж ≥ -15 °C;
t експлоат. от -60°С до +160°С.
R доп. огъване - 7,5 D.
U изп.:
  - до 1,0 mm2 - 1,5 kV, 50 Hz;
  - над 1,0 mm2 - 2,0 kV, 50 Hz.
ШСК

im
2 и 30.5 ÷ 4AC - 660 V, до 400Hz DC - 600 V БДС 8759-77


1. Гъвкаво Си жило, клас 5.
2. Изолация на жилата от силиконов каучук.
3. Външна обвивка от силиконов каучук - бяла или по заявка.

Цветна маркировка на жилата.

Шнур за свързване на подвижни консуматори с източник на напрежение,
t доп. работно - до +200 °C;
t монтаж ≥ -15 °C;
t експлоат. от -60 °C до +180°C
относителна влажност до 98%.
R доп. огъване 5 Dk.
Съпротивление на изолацията при 20°C - min 15 MΩ.km.
U изп.: - 3,0 kV, 50 Hz

Copyright © 2006 Cablecommerce Ltd. Created by:СТЕНИК Уеб дизайн компания