imПРОДУКТИ


Шнурове и контролни кабели с ПВХ изолация
Контролни кабели


Марка Конструкция Приложение
бр. жила сечение mm2 напрежение стандарт
КУГЛВ

im

Аналог:

LiYY
VDE 08122 ÷ 440.14500 Vфирмена норма
2 ÷ 400.25 и 0.34
2 ÷ 250.5
2 ÷ 100.75 и 1
2 ÷ 71.51. Гъвкаво Си жило, клас 5.
2. Изолация на жилата от ПВХ.
3. Усукани в сноп.
4. Външна обвивка от ПВХ - сива.
Предназначение за предаване на ел. сигнали за управление с малка мощност на гъвкави автоматизирани производствени системи, гъвкави произв. модули, като свързващи и присъединителни елементи на манипулатори, съоръжения, предаващи информация, изчислителни устройства, командни и регулиращи уреди, везни и др.
t съхранение от -5 °С до +70°С
t монтаж ≥ 0 °С;
t експлоат. от -30 °C до +70°C
R доп. огъване 5 Dk.
Съпротивление на изолацията:
при 20 °C > 20 MΩ.km.
U изп. - 2,0 kV, 50 Hz.

Цвят на изолацията на жилата no DIN 47100.
КУГЛВЕ

im

Аналог:

LiYCY
VDE 08122 ÷ 450.14500 Vфирмена норма
2 ÷ 400.25 и 0.34
2 ÷ 250.5
2 ÷ 100.75 и 1
2 ÷ 71.5


1. Гъвкаво Си жило, клас 5.
2. Изолация на жилата от ПВХ.
3. Усукани в сноп.
4. Екран от калайдисани Си жици.
5. Външна обвивка от ПВХ - сива.
Предназначение за предаване на ел. сигнали за управление с малка мощност на гъвкави автоматизирани производствени системи, гъвкави произв. модули, като свързващи и присъединителни елементи на манипулатори, съоръжения, предаващи информация, изчислителни устройства, командни и регулиращи уреди, везни и др.
t съхранение от -5 °С до +70°С
t монтаж ≥ 0 °С;
t експлоат. от -30 °C до +70°C
R доп. огъване 5 Dk.
Съпротивление на изолацията:
при 20 °C > 20 MΩ.km.
U изп. - 2,0 kV, 50 Hz.

Цвят на изолацията на жилата no DIN 47100.
КГВММ

im5,7,10,12,18,25,360.5, 0.75, 1660 VOH 0970881-79

1. Гъвкаво Си жило, клас 5.
2. Изолация на жилата от ПВХ.
3. Външна обвивка от ПВХ - сива или черна.

Цвят на изолацията на жилата - черен с цифрова маркировка и жълто-зелено жило в последния повив.
Устойчив на: хидравлично масло; многократно огъване.


За свързващи кабели на движещи се елементии части в металообработващи машини, подемни механизми, манипулатори и др.
t доп. работно + 70 °С;
t монтаж ≥ 0 °С;
t експлоатация:
-подвижно от -5 °С до +70 °С;
-неподвиж. от -30 °С до +70 °C.
R доп. огъване - до 15 Dk.
U изп. - 2,5 kV, 50 Hz.
ККПЕВ

im2,3,4,5,6,7,100.35; 0.5; 0.75300/500 VOH 09 68909-77
12,14,19,24,27,30,371; 1.5; 2.5; 


1. Гъвкаво Си жило, клас 5.
2. Изолация на жилата от плътен ПЕ.
3. Екран на всяко от изолираните жила от калайдисана Си оплетка с плътност > от 70%.
4. Външна обвивка от ПВХ - сива или черна.

Цвят на изолацията на жилата - във всеки повив две съседни жила са с червен и син цвят а всички останали са бели.

Във вериги за управление, сигнализация и контрол. За монтаж в закрити помещения и на открито при консуматори, работещи с честота не по-голяма от 200 kHz.
t доп. работно +65 °С;
t монтаж ≥ 5 °С;
t експлоатация:
-подвижно от -5 °С до +50 °С
-неподвиж. от -40 °С до +50°С
R доп. огъване - до 20 Dk.
Съпротивление на изолацията npи +20°С
  - min 1000 MΩ.km.
U изп. - 2,5 kV, 50 Hz.
Устойчиви на:
  - вибрационно натоварване;
  - ударно натоварване.
ККВЕВ

im1 ÷ 190.35, 0.5220/380 VOH 09 77608-85
1 ÷ 190.75 ÷ 1.5300/500 V
1. Гъвкаво Си жило, клас 5.
2. Изолация на жилата от ПВХ.
3. Екран на всяко от изолираните жила от калайдисана Си оплетка с min 70% покритие.
4. Външна обвивка от ПВХ - бяла, сива или черна.
Цвят на изолацията на жилата - един основен цвят с контролна различно оцветена двойка във всеки повив.
Във вериги за контрол, сигнализация и управление,
t работно +70 °С;
t експлоат. - от -30 °C до +50°C
FLEXTEL140; HO5VV5-F

im2 ÷ 610.5 ÷ 2.5300/500 VHD 21.13 S1

1. Гъвкаво Си жило, клас 5.
2. Изолация на жилата от ПВХ.
3. Външна обвивка от ПВХ компаунд - сива.

Цвят на изолацията на жилата - черен с цифрова маркировка през 40 cm и жълто - зелено жило в последния повив.
Устойчив на:
  - масла;
  - химически реактиви;
  - вода;
  - неразпространение на горенето по IEC 332-1.

Във вериги за управление, сигнализация и контрол, в машини, лентови транспортъори, производствени линии и др. за монтаж в сухи и мокри помещения, на открито или във вода.
t доп. работно +70 °С;
t к. с. +150 °С/5 sec;
t експлоатация:

-подвижно от -5 °С до +50 °С
-неподвиж. от -40 °C до +50 °C
R доп. огъване - до 15 Dk.
U изп. - 3,0 kV, 50 Hz.

FLEXTEL 200; VV-K

im110÷2400.6/1 kVIEC 60502
6÷611.5
6÷242.5
74 и 6
1. Гъвкаво Си жило, клас 5.
2. Изолация на жилата от ПВХ.
3. Външна обвивка от специален гъвкав ПВХ компаунд - черна.

Цвят на изолацията на жилата:
  - до 5 жила - цветни;
  - 6 и повече жила - черни с цифрова маркировка през 40 см и жълто зелено жило в последния повив
Във вериги за управление и контрол, където се изискват особено гъвкави кабели. За захранване на мотори и честотни преобразователи.
t доп. работно + 70 °С;
t к. с.+160 °С/5 sec;
R доп. огъване 5 Dk.
Устойчив на:
  -минерални масла;
  -химически реактиви;
  -вода;
  -неразпространява горенето по IEC 332-1;
TOPFLAT; HO7VVH6-F

im41.5 ÷ 50450/750 VHD 359
6÷161.5 ÷ 2.51. Гъвкаво Си жило, клас 5.
2. Изолация на жилата от ПВХ.
3. Външна обвивка от гъвкав ПВХ -черна.

Цвят на изолацията на жилата:
  - 4 жила - цветни:
  - 6 и повече жила - черни с номерация през 40 см и едно жълто-зелено жило.

За вериги на портални кранове, телфери, асансьор, роботи и др. Плосък кабел с паралелно положени жила.
t доп. работно +70 °С;
R доп. огъване 25 Dk.
Устойчив на:
  - масла;
  - химически реактиви;
  - вода;
  - горене по IEC 332-1

Copyright © 2006 Cablecommerce Ltd. Created by:СТЕНИК Уеб дизайн компания