imПРОДУКТИ


Шнурове и контролни кабели с ПВХ изолация
Шнурове


Марка Конструкция Приложение
бр. жила сечение mm2 напрежение стандарт
ШВПЛ-А

im

Аналог:
H03VH-H
VDE 0281-5

20.5 ÷ 1.5300/300 VБДС 5099-79

1. Гъвкаво Си жило, клас 6.
2. Изолация от ПВХ - бяла или по заявка.
За свързване на битови ел. уреди към електрическата мрежа, за свързване на подвижни консуматори,
t доп. работно:
-ШВПЛ-А и H03VH-H до +40°C
-останалите до +60 °С.
t к. с. до +150 °С/5 sec;
t експлоатация:
-подвижно от -5 °C до +50 °C
-неподвиж. от -30 °C до +50°C
t монтаж ≥ -5 °С.
R доп. огъване 15 Dk.
Специфично обемно съпротивление на изолацията
при +70 °C. - min 2x1010 Ω.cm
U изп. - 2,0 kV, 50 Hz
Устойчив на въздействието на пламък по IEC 332-1.

Цвят на изолацията на жилата no DIN VDE 0293.
H03VH-H

im

Аналог:
ШВПЛ-А
БДС 5099-79


20.5 ÷ 1.5300/300 VVDE 0281-5

1. Гъвкаво Си жило, клас 6.
2. Изолация от ПВХ - бяла или по заявка.
За свързване на битови ел. уреди към електрическата мрежа, за свързване на подвижни консуматори,
t доп. работно:
-ШВПЛ-А и H03VH-H до+40°C
-останалите до +60 °С.
t к. с. до +150 °С/5 sec;
t експлоатация:
-подвижно от -5 °C до +50°C
-неподвиж. от -30 °C до +50°C
t монтаж ≥ -5 °С.
R доп. огъване 15 Dk.
Специфично обемно съпротивление на изолацията
при +70 °C. - min 2x1010 Ω.cm
U изп. - 2,0 kV, 50 Hz
Устойчив на въздействието на пламък по IEC 332-1.

Цвят на изолацията на жилата no DIN VDE 0293.
ШВПЛ-Б

im

Аналог:

H03VV-F
VDE 0281-5

2,30.5, 0.75300/300 VБДС 5099-79

1. Гъвкаво Си жило, клас 5.
2. Изолация на жилата от ПВХ.
3. Външна обвивка от ПВХ - бяла или по заявка.
За свързване на битови ел. уреди към електрическата мрежа, за свързване на подвижни консуматори,
t доп. работно:
-ШВПЛ-А и H03VH-H до+40°C
 -останалите до +60 °С.
t к. с. до +150 °С/5 sec;
t експлоатация:
-подвижно от -5 °C до +50°C
-неподвиж. от -30 °C до +50°C
t монтаж ≥ -5 °С.
R доп. огъване 15 Dk.
Специфично обемно съпротивление на изолацията при +70 °C. - min 2x1010 Ω.cm U изп. - 2,0 kV, 50 Hz
Устойчив на въздействието на пламък по IEC 332-1.

Цвят на изолацията на жилата no DIN VDE 0293.
H03VV-F; HO3VVH2-F

im

Аналог:
ШВПЛ-Б
БДС 5099-79
Плоска форма0.5, 0.75300/300 VVDE 0281-5
H03VVH2-F - 2
Кръгла форма0.5, 0.75
H03VV-F - 2,3,4
1. Гъвкаво Си жило, клас 5.
2. Изолация на жилата от ПВХ.
3. Външна обвивка от ПВХ - бяла или по заявка.

H03VVH2-F - паралелно положени жила - плосък.
За свързване на битови ел. уреди към електрическата мрежа, за свързване на подвижни консуматори,
t доп. работно:
-ШВПЛ-А и H03VH-H до+40°C
-останалите до +60 °С.
t к. с. до +150 °С/5 sec;
t експлоатация:
-подвижно от -5 °C до +50°C
-неподвиж. от -30 °C до +50°C
t монтаж ≥ -5 °С.
R доп. огъване 15 Dk.
Специфично обемно съпротивление на изолацията при +70 °C. - min 2x1010 Ω.cm U изп. - 2,0 kV, 50 Hz
Устойчив на въздействието на пламък по IEC 332-1.

Цвят на изолацията на жилата no DIN VDE 0293.
ШВПС-В

im

Аналог:

HO5VV-F
VDE 0281-5

2 до 50.75 ÷ 4300/500 VБДС 5099-79
1. Гъвкаво Си жило, клас 5.
2. Изолация на жилата от ПВХ.
3. Външна обвивка от ПВХ - бяла или по заявка.
За свързване на битови ел. уреди към електрическата мрежа, за свързване на подвижни консуматори,
t доп. работно:
-ШВПЛ-А и H03VH-H до+40°C
-останалите до +60 °С.
t к. с. до +150 °С/5 sec;
t експлоатация:
-подвижно от -5 °C до +50 °C
-неподвиж. от -30 °C до +50 °C
t монтаж ≥ -5 °С.
R доп. огъване 15 Dk.
Специфично обемно съпротивление на изолацията при +70 °C. - min 2x1010 Ω.cm U изп. - 2,0 kV, 50 Hz
Устойчив на въздействието на пламък по IEC 332-1.

Цвят на изолацията на жилата no DIN VDE 0293.
H05VV-F; H05VVH2-F

im

Аналог:
ШВПС-В
БДС 5099-79

 


Плоска форма0.75 ÷ 1300/500 VVDE 0281-5
H05VVH2-F - 2
Кръгла форма0.75 ÷ 6
H05VV-F - 2,3,4,51. Гъвкаво Си жило, клас 5.
2. Изолация на жилата от ПВХ.
3. Външна обвивка от ПВХ - бяла или по заявка.

H05VVH2-F - паралелно положени жила - плосък.
За свързване на битови ел. уреди към електрическата мрежа, за свързване на подвижни консуматори,
t доп. работно:
-ШВПЛ-А и H03VH-H до+40°C
-останалите до +60 °С.
t к. с. до +150 °С/5 sec;
t експлоатация:
-подвижно от -5 °C до +50°C;
-неподвиж. от -30 °C до +50°C
t монтаж ≥ -5 °С.
R доп. огъване 15 Dk.
Специфично обемно съпротивление на изолацията при +70 °C. - min 2x1010 Ω.cm U изп. - 2,0 kV, 50 Hz
Устойчив на въздействието на пламък по IEC 332-1.

Цвят на изолацията на жилата no DIN VDE 0293.

Copyright © 2006 Cablecommerce Ltd. Created by:СТЕНИК Уеб дизайн компания