imПРОДУКТИ


Телефонни кабели
Телефонни кабели


Марка Конструкция Приложение
бр. жила диаметър напрежение стандарт
ТПП

im

Аналог:
A-2Y(L)2Y
VDE 0816-16x2 до 1200x20.4, 0.5max 150 VБДС 9096-83
6x2 до 1200x20.6max 220 V
6x2 до 700x20.7

1. Плътно медно жило.
2. Изолация на жилата от ПЕ с ниска плътност.
3. 4 жила се усукват в четворка.
4. 5 четворки се усукват в основен сноп.
5. Сноповете се усукват в кабел.
6. Поясна изолация от няколко слоя пластмасови ленти.
7. Екран от AI лента с дебелина min 0,04 mm c кополимерно покритие от едната страна и калайдисано медно жило с ø 0,5 mm под Al фолио.
8. Външна обвивка от ПЕ с ниска плътност с 1,5% съдържание на сажди - черна.
Маркировка на слоевете - във всеки повив има сноп с червена укрепваща спирала, от който започва броенето и сноп, показващ посоката на броене - с жълта укрепваща спирала.
За изграждане на селищни, локални и обектови съобщителни мрежи, за осъществяване на телефонни връзки и предаване на сигнали. Подходящи за полагане в земя, тунели, канали или за вътрешни инсталации,
t монтаж от -10 °C до +60 °C;
t експлоат. от -50 °C до +60 °C.
R доп. огъване 10 Dk.
Изолационно съпротивление -min 10 GΩ.km.
Работен капацитет при 800 Hz -max 48 nF/km.
Капацитивна асиметрия при 800Hz :
K1
  - за 100% - 980pF/500m
  - за 90% - 420pF/500m
K9 - K12
  - за 100% - 800pF/500 m
  - за 95% - 200pF/500 m
U изп. 50 Hz, 2 min:
- жило - жило - 500 V;
- жило - екран - 2000 V.
A-2Y(L)2Y

im

Аналог:

ТПП
БДС 9096-836x2 до 1200x20.4, 0.5max 150 VVDE 816-1
6x2 до 1000x20.6
6x2 до 700x20.7

1. Плътно медно жило.
2. Изолация на жилата от ПЕ с ниска плътност.
3. Звездна четворка от четири различно оцветени жила.
4. Елементарна група от пет звездни четворки.
5. Кабелен сноп от усукани елементарни групи.
6. Обвивка от полиетилентерефталатна лента.
7. Екран от Al лента min 0,04 mm c кополимерно покритие от едната страна и калайдисано медно жило ø 0,5 mm под него.
8. Външна обвивка от ПЕ с ниска плътност с 1,5% съдържание на сажди - черна.
Жилата в елементарната група са различно оцветени, комбинация между основен цвят и цветни пръстени.
За изграждане на селищни, локални и обектови съобщителни мрежи, за телефонни връзки и предаване на сигнали.
Подходящ за полагане в земя, тунели, канали.
t монтаж от - 10 °C до+60°С;
t експлоатация от -40 °C до +60 °C.
R доп. огъване 10 Dk.
Изолационно съпротивление -min 10 GΩ.km.
Работен капацитет при 800 Hz -max 48 nF/km.
Капацитив. връзки при 800 Hz:
K1
  - за 100% - 980 pF/500 m
  - за 95% - 200 pF/500 m
K9-K12:
  - за 100% - 800 pF/500 m
  - за 95% - 200 pF/500 m
U изп. 50 Hz, 2 min:
  - жило - жило - 500 V;
  - жило - екран - 2000 V.
ТПЖП

im

Аналог:

A- 2YF(L) 2Y
VDE 0816-1

 

6x2 до 1200x20.4, 0.5max 150 VФН КИ 05001-96
6x2 до 800x20.6max 220 V
6x2 до 600x20.7

1. Плътно медно жило.
2. Изолация на жилата от ПЕ.
3. 4 жила се усукват в четворка.
4. 5 четворки се усукват в елементарен сноп.
5. Сноповете се усукват в кабел. Главни снопове от 5 и 10 елементарни снопа.
6. Запълнение с петролно желе (хидрофобно вещество) за осигуряване на надлъжна херметичност.
7. Поясна изолация от слой хартиени ленти.
8. Екран от AI лента с дебелина 0,15 mm min с нанесено от двете страни кополимерно покритие.
9. Външна обвивка от ПЕ с ниска плътност с 1,5% съдържание на сажди - черна.


Във всяка четворка двете срещуположни жила образуват работна двойка.
За изграждане на селищни, локални и обектови съобщителни мрежи, за осъществяване на телефонни връзки и предаване на сигнали. Подходящи за полагане в земя, тунели, канали или за вътрешни инсталации,
t монтаж от - 10°С до +60°С;
t експлоат. от - 40 °C до +60°C.
R доп. огъване 10 Dk.
Изолационно съпротивление -min 5 GΩ.km.
Работен капацитет при 800 Hz -max 55 nF/km.
Капацитивна асиметрия при 800 Hz:
K1
  - за 100% - 980 pF/500 m;
  - за 95% - 420 pF/500 m;
K9-K12
  - за 100% - 800 pF/500 m;
  - за 95% - 200 pF/500m.
U изп. 50 Hz, 2 min:
  - жило - жило - 500 V;
  - жило - екран - 2000 V.
A-2YF(L)2Y

im

Аналог:
ТПЖП
ФН КИ 05001 - 966x2 до 200x20.4, 0.5max 150 VVDE 816-1
6x2 до 100x20.6, 0.7max 225 V1. Плътно медно жило.
2. Изолация на жилата от ПЕ с ниска плътност.
3. Звездна четворка от четири различни оцветени жила.
4. Елементарна група от пет звездни четворки.
5. Кабелен сноп от усукани елементарни групи.
6. Запълване с петролно желе.
7. Поясна обвивка от хартиени ленти.
8. Екран от Al лента min 0,2 mm c кополимерно покритие от двете страни.
9. Външна обвивка от ПЕ с ниска плътност с 1,5% съдържание на сажди - черна.
Жилата в елементарната група са различно оцветени, комбинация между основен цвят и цветни пръстени.
Кабел с надлъжна херметичност за изграждане на селищни, локални и обектови съобщителни мрежи, за телефонни връзки и предаване на сигнали. За полагане в земя, тунели, канали,
t монтаж от - 10 °C до +60 °C;
t експлоат. от - 40 °C до +60°C.
R доп. огъване 10 Dk.
Изолационно съпротивление - min 5 GΩ.km.
Работен капацитет при 800 Hz - max 55 nF/km.
Капацитив. връзки при 800 Hz:
K1:
  - за 100% - 980pF/500 m;
  - за 95% - 420 pF/500 m.
K9-K12:
  -за 100% - 800pF/500 m;
  - за 95% - 200pF/500 m.
U изп. 50 Hz, 2 min:
  - жило - жило - 500 V;
  - жило - екран - 2000 V.
ТСВ/А/В

im


1x2 до 52x20.4 БДС 11507-79
5x3 до 35x30.4
1x4 до 37x40.4; 0.5
1x2 до 100x20.5
5x3 до 30x30.5

1. Плътно медно жило.
2. Изолация на жилата от ПВХ.
3. Елементарни групи - двойки, тройки или четворки.
4. Кабелен сноп от концентрично усукани елементарни групи.
5. Поясна изолация от полиетилентерефталатна лента.
6. Екран от AI фолио с дебелина 0,04 mm, c едностранно нанесено покритие. Калайдисано медно жило 0,5 mm под фолиото.
7. Външна обвивка от ПВХ компаунд - сива.
За вътрешен монтаж и вътрешни съобщителни мрежи, за монтаж в телефонни станции и др. Само за полагане в помещения,
t монтаж от -5 °С до +50 °С;
t експлоат. от -20°С до +70 °С;
R доп. огъване 10 DK.
Изолационно съпротивление -min 500 MΩ.km.
Работен капацитет при 800 Hz - max 120 nF/km.
Капацитив. връзки при 800 Hz:
K1 - max 80 pF/100m.
U изп. 50 Hz, 1 min:
  - жило - жило - 500 V;
  - жило - екран - 1000 V.
J-Y(St)Y...Lg

im

1x2 до 100x20.4, 0.5до 300 VVDE 0815-85
0.6; 0.8
1. Плътно медно жило.
2. Изолация на жилата от ПВХ.
3. Елементана група от две усукани жила.
4. Кабелен сноп от усукани двойки.
5. Разделително фолио.
6. Електростатичен екран от ламинирано AI фолио с дренажно голо калайдисано Си жило под него с диаметър:
  - за кабели до 10 чифта - 0,4 mm;
  - за кабели над 10 чифта - 0,5 mm.
7. Външна обвивка от ПВХ -сива.
За оборудване на телефонни станции, в системи за обработка на информация и данни, измервателни и контролиращи системи в промишлени, индустриални и обществени обекти, изследоват. центрове и др.
За вътрешен монтаж,
t монтаж от -5°С до +50 °С;
t експлоат. от -30 °C до +70 °C.
R доп. огъване 7,5 Dk.
Изолационно съпротивление - min 100 MΩ.km
Работен капацитет при 800 Hz - max 100 nF/km
Капацитив. връзки при 800 Hz:
K1 - max 300pF/100m.
U изп. 50 Hz, 2 min:
  - жило - жило - 800 V;
  - жило - екран - 800 V.
TS-Y(St)Y

im2x2 до 100x20.5 фирмена норма


1. Плътно медно жило, клас 1.
2. Изолация на жилата от ПВХ.
3. Елементарна група от две усукани жила.
4. Двойки, усукани в концентрични повиви в кабелен сноп от 6 повива всеки.
5. Поясна изолация от термопластично фолио.
6. Екран от каширано AI фолио.
7. Външна обвивка от ПВХ - сива.

Цветна маркировка на жилата, съгласно ФН.


За далекосъобщителни инсталации
t експлоат. от -30 °С до +70 °С.
Съпротивление на изолацията
  - min 100 MΩ.km.
R жила при постоянен ток - max 95 Ω/km.
Работен капацитет - max 100 nF/km
Капацитивна връзка, К - max 300 pF/km.
U изп. - 800 V, 50 Hz.
Не разпространява горенето.
ПТПВ

im
1x20.5до 100 VБДС 5627-801. Плътно медно жило.
2. Изолация на жилата от плътен ПЕ - различно оцветени, положени успоредно.
3. Външна обвивка от ПВХ-черна или сива, кръгъл.


За изграждане на телефонни и радиотранслационни линии, положени на открито и закрито при неподвижно полагане,
t монтаж от -5 °C до +50 °C;
t експлоат. от -30 °C до + 50 °C.
R доп. огъване 10 Dk.
Съпротивление на изолацията -500 MΩ.km.
U изп. - 500 V, 50 Hz, 3 min.
ШТПР

im
2,4,60.14, 0.25  фирмена норма 

1. Гъвкаво медно жило (усукани в сноп проводници 18 х 0.10 mm), клас 5.
2. Изолация на жилата от ПВХ - различно оцветени. Проводниците са положени паралелно.
3. Външна обвивка от ПВХ - плоска (елиптична) форма в различен цвят.
Плоските шнурове свързват телефонната розетка с телефонния апарат или за куплиране към модуларни щепсели, сигнално охранителни системи и др.
t експлоат. от -10 °C до +50 °C.
Съпротивление на изолацията -min 4 MΩ.km.
Ел. капацитет - max 150 pF/m.
U изп. - 800 V, 50 Hz.

Copyright © 2006 Cablecommerce Ltd. Created by:СТЕНИК Уеб дизайн компания