imПРОДУКТИ


Силови кабели за ниско напрежение
За въздушно окачване


Марка Конструкция Приложение
бр. жила сечение mm2 напрежение стандарт
AL/R

im

Самоносещ тип2.4x16÷25 0.6/1 kV NF C 33 209
С носеща неутрала3Ф+N
Ф (фаза)25÷95
N (неуртала)54.6
Ф70÷150
N70; 95
3Ф+N+1Д 
Д(допълнителен)16
3Ф+N+2Д 
Д16

1. Фази и допълнителни проводници, усукани алуминиеви жила - клас 2.
2. Носеща неутрала - усукани жила от Al Mg Si сплави.
3. Изолация на жилата от омрежен полиетилен, устойчива на UV лъчи - черна.
4. Усукване в кабелен сноп.


За пренос и разпределение на ел. енергия за въздушно окачване със специална кабелна арматура и съединители по фасади на сгради, дървета, стълбове, мачти и т. н.
t раб. +90 °C;
t к. с. + 250 °C/5s;
t монтаж от -15°С до +50 °С;
t експлоатация от -40 °C до +50 °C;
U изп. - АС 4 kV, 50 Hz.
Мин. якост на опън на носещата неутрала:
   - 54,6 mm2 - 16,6 kN;
   - 70 mm2 - 20,5 kN.
   - 95 mm2 - 27,5 kN.
AsXSn

im

 
2x16÷350.6/1 kVWT-92/K-396
4x16÷120
4x(35÷120)  + 1x(16÷35)
4x(35÷120)  + 2x(16÷35) 
1. Усукани алуминиеви жила -клас 2.
2. Изолация от омрежен полиетилен, устойчив на UV лъчи.
3. Усукване в кабелен сноп.
n - неразпространяващ горенето

Маркировка: фазни проводници 1,2 или 3 надлъжни екструдирани ивици:
Неутрала - буквено означение с тип, производител и година на производство.


За въздушно окачване, самоносещ се тип. Не задържа вода и не се заледява.
t раб. +90 °C;
t к. с. + 250 °C/5s;
t монтаж от -20 °C до +70 °C;
t експлоат. от -40 °C до +70 °C;
U изп. - АС 4 kV, 50 Hz.
Мин. якост на опън - 12,5 N/mm2.
Сила на теглене -min 160 MPa

Copyright © 2006 Cablecommerce Ltd. Created by:СТЕНИК Уеб дизайн компания