imПРОДУКТИ


Силови кабели за ниско напрежение
Негорими


Марка Конструкция Приложение
бр. жила сечение mm2 напрежение стандарт
NHXH-FE 180/E30

im
 
11.5÷3000.6/1 kVVDE 0266
21.5÷35
31.5÷240
41.5÷240
51.5÷50
7,10,12,14,19,24,301.5; 2.5


1. Плътно или усукано медно жило, клас 1 или 2 по IEC 228, VDE 0295.
2. Комбинирана изолация - обвита лента от минерален материал (слюда) - омрежена полимерна изолация.
3. Обвивка от лента от стъклени влакна.
4. Външна безхалогенна обвивка с понижена горимост - оранжев.
Безхалогенен кабел, неразпространяващ горенето, за неподвижно полагане в ел. мрежи и инсталации, предназначени за пренос и разпределение на електроенергия. Подходящ за приложение в общественозначими обекти, където има завишени мерки за безопасност - болници, училища, хотели,
търговски и конгресни центрове, летища, гари, банки и финансови центрове, обекти в енергетиката и транспорта.
За NHXCH-FE 180/E30 концентричният проводник служи за екран и може да бъде използван като нулев проводник (N), заземяващ проводник (РЕ), както и общо като заземяващ и нулев проводник (PEN), но не може да се използва като външен проводник.
NHXCH-FE 180/E30

im
21.5÷160.6/1 kVVDE 0266
31.5÷185
41.5÷150
7,10,12,21,24,301.5; 2.5
 
1. Плътно или усукано медно жило, клас 1 или 2 по IEC 228, VDE 0295.
2. Комбинирана изолация - обвита лента от минерален материал (слюда) - омрежена полимерна изолация.
3. Запълваща обвивка с понижена горимост.
4. Обвивка от лента от стъклени влакна.
5. Концентричен проводник от медни телове и една или две обратни спирали.
6. Разделителна лента.
7. Външна безхалогенна обвивка с понижена горимост - оранжев
Безхалогенен кабел, неразпространяващ горенето, за неподвижно полагане в ел. мрежи и инсталации, предназначени за пренос и разпределение на електроенергия. Подходящ за приложение в общественозначими обекти, където има завишени мерки за безопасност - болници, училища, хотели,
търговски и конгресни центрове, летища, гари, банки и финансови центрове, обекти в енергетиката и транспорта.
За NHXCH-FE 180/E30 концентричният проводник служи за екран и може да бъде използван като нулев проводник (N), заземяващ проводник (РЕ), както и общо като заземяващ и нулев проводник (PEN), но не може да се използва като външен проводник.
FLAME-X 950

im
HDGs; HLGs;
HDGsekwf;
HLGsekwf;


2,3,4,5
1÷4 300/500 kVBS 7629
7,10,12,16,1÷2.5 ZN-FKZ-020-1996
20,24,30,37 


D - плътен меден проводник. L - усукани медни проводници.
Gs - изолация на жилата от специално омрежен (XLPE) силиконов компаунд.
екwf - електростатичен екран от алуминиева или полиестерна ламинирана лента
Н - безхалогенна външна обвивка - червена.
Пожароустойчивост по IЕС 331, IEC 332, част 3, категория А
По BS 6387:
Категория С - пожароустойчив 3 часа на 950 °C;
Категория W - устойчивост на огън и вода: 15 мин на 650 °C плюс 15 мин с водна струя;
Категория Z - устойчивост на огън с механични шокове: 15 мин на 950 °C
Тези кабели са проектирани да посрещнат последните изисквания и стандартите за пожароизвестителни и алармени системи и помагат за защита на човешкия живот в случай на пожар в публични сгради или индустриални инсталации.
Намират приложение в:
пожароизвестителни и алармени системи, аварийни осветителни системи, кондиционери за въздух, автоматични елеваторни врати, компютърни контролни зали, корабни аварийни системи, аварийни евакуационни комуникации.

Не могат да се полагат в земя и във вода.
FLAME-X 950 NKGs

im


11.5÷4000.6/1 kVZN-FKZ-033-1997
21.5÷50
3,41.5÷240
51.5÷95
6,7,10,12,14,191.5÷4
24,30,37,48,611.5; 2.5

1. Плътни (клас 1) или усукани компактни (клас 2) медни жила.
2. Изолация на жилата от специален омрежен (XLPE) силиконов компаунд.
3. Вътрешна обвивка - безхалогенен компаунд.
4. Обвивка - термопластичен безхалогенен компаунд - червен.
Пожароустойчивост по:
IEC 332, част 3, категория А;
IEC 331 - устойчивост на огън: 3 часа, 750 °С;
IEC 1034, част 2 - димна емисия.


Пожароустойчивият кабел се прилага навсякъде, където има високи изисквания за сигурност и по-специално в индустриални комплекси, АЕЦ, ТЕЦ, подстанции В. Н., обществени сгради, хотели, метро, болници и др.

Не могат да се полагат в земя и във вода.

Copyright © 2006 Cablecommerce Ltd. Created by:СТЕНИК Уеб дизайн компания