imПРОДУКТИ


Силови кабели за ниско напрежение
Неразпространяващи горенето


Марка Конструкция Приложение
бр. жила сечение mm2 напрежение стандарт
NYY FR

im11.5÷500 0.6/1 kV  
21.0÷50 
31.5÷240 
25+16÷240+120HD 603 S1
41.5÷240HD 627 S1
51.5÷95VDE 0276-603
6,7,8,10,12,1.5÷4IEC 60332-3
14,19,24,40 
9,16,21,25,271.5; 2.5 
30,37,52,61 1. Токопроводимо медно жило клас 1 или клас 2.
2. Изолация от поливинилхлориден компаунд (ПВХ).
3. Вътрешна обвивка от специален термопластичен компаунд.
4. Обвивка от поливинилхлориден компаунд (ПВХ) с понижена горимост - черен.
За разпределение и захранване с електрическа енергия при условия на неподвижно полагане в помещения, тунели, канали и шахти и  на открито в места с повишена пожароопасност. Концентричният проводник служи за екран (при NYCY FR) и може да бъде използван като нулев проводник (N) или заземяващ проводник (РЕ).
В условия на пожар кабелите не разпрострняват горенето съгласно нормите на IEC 332-3 със степен на неразпространение:

КатегорияABC
Обем горима маса7 l/m3.5 l/m1.5 l/m
Времетраене40 min40 min20 min
Повреден участък не повече от2.5 m2.5 m2.5 m
NYCY FR

im
21.5÷350.6/1 kV 
31.5÷240HD 603 S1
41.5÷185HD 627 S1
6,7,8,10,12,141.5÷4VDE 0276-603
9,16,19,24,30,401.5; 2.5IEC 60332-3
1. Токопроводимо медно жило клас 1 или клас 2.
2. Изолация от поливинилхлориден компаунд (ПВХ).
3. Вътрешна обвивка от специален термопластичен компаунд.
4. Концентричен меден проводник от телове и 1 обратна спирала
5. Обвивка от поливинилхлориден компаунд (ПВХ) с понижена горимост - черен.
За разпределение и захранване с електрическа енергия при условия на неподвижно полагане в помещения, тунели, канали и шахти и на открито в места с повишена пожароопасност. Концентричният проводник служи за екран (при NYCY FR) и може да бъде използван като нулев проводник (N) или заземяващ проводник (РЕ). В условия на пожар кабелите не разпространяват горенето съгласно нормите на IEC 332-3 със степен на неразпространение:

КатегорияABC
Обем горима маса7 l/m3.5 l/m1.5 l/m
Времетраене40 min40 min20 min
Повреден участък не повече от2.5 m2.5 m2.5 m
СВВн/А; САВВн/А

im

11.5 (Al - 2.5)÷5000.6/1 kVФН-КИ 02 - 001/96
21.5 (Al - 2.5)÷95
3,41.5 (Al - 2.5)÷240
2.5 (Al - 4)÷240
51.5 (Al - 2.5)÷95
6,7,8,10,12,141.5; 2.5(Само Cu)
16,19,24,30,37


1. Токопроводимо жило медно (Cu) или алуминиево (Аl) клас 1 или клас 2.
2. Изолация от поливинилхлориден компаунд (ПВХ) с понижена горимост.
3. Вътрешна (обща) обвивка от поливинилхлориден компаунд (ПВХ) с понижена горимост.
4. Външна обвивка от поливинилхлориден компаунд (ПВХ) с понижена горимост тип (Вн) - черен.


За разпределение и захранване с електрическа енергия при условия на неподвижно полагане в помещения, тунели, канали и шахти и на открито в места с повишена пожароопасност. В условия на пожар кабелите не разпространяват горенето съгласно нормите на IEC 332-3 със степен на неразпространение:

КатегорияABC
Обем горима маса7 l/m3.5 l/m1.5 l/m
Времетраене40 min40 min20 min
Повреден участък не повече от2.5 m2.5 m2.5 m
СВБВн/А; САВБВн/А

im

21.5 (Al - 2.5)÷500.6/1 kVФН-КИ 02 - 001/96
3,41.5 (Al - 2.5)÷300
2.5 (Al - 4)÷300+150
51.5 (Al - 2.5)÷50
6,7,8,101.5÷6 (Само Cu)
12,14,16,19,1.5; 2.5 (Само Cu)
24,27,30,37

1. Токопроводимо жило медно или алуминиево (А) клас 1 или клас 2.
2. Изолация от поливинилхлориден компаунд (ПВХ).
3. Обвивка(възглавнична) от поливинилхлориден компаунд (ПВХ) с понижена горимост.
4. Броня от две стоманени ленти.
5. Обвивка от поливинилхлориден компаунд (ПВХ) понижена горимост тип (Вн) - черен.

За разпределение и захранване с електрическа енергия при условия на неподвижно полагане в помещения, тунели, канали и шахти и на открито  в   места с повишена пожароопасност. В условия на пожар кабелите не разпространяват горенето съгласно нормите на IEC 332-3 със степен на  неразпространение:

КатегорияABC
Обем горима маса7 l/m3.5 l/m1.5 l/m
Времетраене40 min40 min20 min
Повреден участък не повече от2.5 m2.5 m2.5 m
N2XH - O/J

im

 

14÷3000.6/1 kV 
21.5÷25 
3,41.5÷240 
51.5÷16HD 604 S1 
7,10,121.5; 2.5VDE 0276-604
14,19,24,30 
7,124 
50+25÷240+120 1. Плътно или усукано медно жило, клас 1 или 2.
2. Омрежена полиетиленова изолация.
3. Безхалогенна запълваща смес с понижена горимост.
4. Външна безхалогенна обвивка с понижена горимост - черен.
Безхалогенен кабел, неразпространяващ горенето, за неподвижно полагане в ел. мрежи и инсталации, предназначен за пренос и разпределение на електроенергия. Подходящ за приложение в общественозначими обекти, където има завишени мерки за безопасност: - болници, училища, хотели, търговски и конгресни центрове, летища, гари, банки и финансови центрове, обекти в енергетиката и транспорта. Концентричният проводник служи за екран (при N2XCH) и може да бъде използван като нулев проводник (N) или заземяващ проводник (РЕ).
N2XCH

im

 

 

21.5÷250.6/1 kV 
31.5÷240HD 603 S1 
41.5÷240VDE 0276-604
7,10,12,14,191.5÷4 
16,21,24,30,401.5; 2.5 
1. Плътно или усукано медно жило, клас 1 или 2.
2. Омрежена полиетиленова изолация.
3. Безхалогенна запълваща смес с понижена горимост.
4. Концентричен проводник от медни телове и една или две обратни спирали.
5. Външна безхалогенна обвивка с понижена горимост - черен.
Безхалогенен кабел, неразпространяващ горенето, за неподвижно полагане в ел. мрежи и инсталации, предназначен за пренос и разпределение на електроенергия. Подходящ за приложение в общественозначими обекти, където има завишени мерки за безопасност: - болници, училища, хотели, търговски и конгресни центрове, летища, гари, банки и финансови центрове, обекти в енергетиката и транспорта. Концентричният проводник служи за екран (при N2XCH) и може да бъде използван като нулев проводник (N) или заземяващ проводник (РЕ).
POWERFLEX PLUS; XVB-F2

im

 

 

116÷300  
216÷35 HD 604
3,416÷3000.6/1 kVIEC 502
25+16÷300+150  
516÷25  
1. Гъвкаво усукано медно жило -клас 5.
2. Изолация на жилото от омрежен полиетилен.
3. Екструдиран запълващ ПВХ компаунд.
4. Външна обвивка от специален гъвкав ПВХ компаунд - сива.

Маркировка на жилата по HD 604 - цветни.


За градски мрежи и обществени сгради, с опасност от пожар или експлозии. Голямата гъвкавост позволява използването му в трудно достъпни места. За монтаж в земя, тръби, на открито и във вода.
t раб. +90°C;
R доп. огъване 5 Dk.
Устойчив на:
 - UV лъчи;
 - водна абсорбция;
 - химически среди;
 - масла;
Не разпространява пламъка по IEC 332-1.
Не разпространява горенето по IEC 332-3.
TOXFREE ZH;RZ1-K

im

 
125÷6300.6/1 kVIEC 60502
21.5÷16
31.5÷70
16+10÷240+120
41.5÷240
51.5÷50


1. Гъвкаво усукано медно жило - клас 5.
2. Изолация на жилото от омрежен полиетилен.
3. Външна обвивка от нетоксичен и негорим полиолефин - черна.

Маркировка на жилата по HD 308 - цветна.
Напълно безхалогенен с висока сигурност при експлоатация. При пожар не емитира токсични или корозионни газове, което го прави подходящ за обществени места като: болници, училища, музеи, аерогари, жп и автогари, магазини, тунели, изчислителни центрове, лаборатории, заводи и т. н.
t раб. +90 °C;
R доп. огъване 5 Dk.
Устойчив на пламък IEC 332-1
Устойчив на горене IEC 332-3

Copyright © 2006 Cablecommerce Ltd. Created by:СТЕНИК Уеб дизайн компания