imПРОДУКТИ


Силови кабели за ниско напрежение
С изолация от ПВХ


Марка Конструкция Приложение
бр. жила сечение mm2 напрежение стандарт
CBT; CBT-c

im

 

11.5÷5000.6/1 kVБДС 16291-85 
21.0÷50
31.0÷240
1.5+1÷240+120
41.0÷240
51.0÷185
6,7,8,101.0÷10
12,14,16,1.5; 2.5
19,24,30,37


1. Плътни или усукани медни жила - клас 1 или 2.
2. Изолация на жилата от ПВХ.
3. Запълнение на фугите (по БДС може да се произвежда без запълване).
4. Външна обвивка от ПВХ - сива или бяла. с - черна, устойчива на атмосферни влияния и UV лъчи.
За пренос и разпределение на ел. енергия при неподвижно полагане в земя, тунели, канали, шахти, помещения и на открито под навес. За обвивка тип (Тc) директно на открито
t раб. +70 °C
t к. с. +160 °C/5s;
t полагане от -5 °C до +50 °C;
t експлоат. от -30°C до +50°C
R доп. огъване 10 Dk.
U изп. АС 4 kV, 50 Hz; DC 12 kV.
Устойчив на въздействието на пламък по БДС IEC 332-1

Маркировка на жилата по HD 308 S2.
CABT; CABT-c

im

 

14÷5000.6/1 kVБДС 16291-85
22.5÷25
32.5÷240
4+2.5÷240+120
42.5÷240
52.5÷95
1. Плътни или усукани алуминиеви жила - клас 1 или 2.
2. Изолация на жилата от ПВХ.
3. Запълнение на фугите (по БДС може да се произвежда без запълване).
4. Външна обвивка от ПВХ - сива или бяла. с - черна, устойчива на атмосферни влияния и UV лъчи.


За пренос и разпределение на ел. енергия при неподвижно полагане в земя, тунели, канали, шахти, помещения и на открито под навес. За обвивка тип (Тc) директно на открито
t раб. +70 °C
t к. с. +160 °C/5s;
t полагане от -5 °C до +50 °C;
t експлоат. от -30 °C до +50 °C
R доп. огъване 10 Dk.
U изп. АС 4 kV,50 Hz;DC 12 kV.
Устойчив на въздействието на пламък по БДС IEC 332-1

Маркировка на жилата по HD 308 S2.
CBTT

im

Aналог:
NYY
VDE 0276-603


11.5÷5000.6/1 kVБДС 16291-85 
21.0÷50
31.0÷240
2.5+1÷240+120
41.0÷240
51.0÷95
71.5÷10
8,10,12,14,161.5;2.5
19,24,30,37
104


1. Плътни или усукани медни жила - клас 1 или 2.
2. Изолация на жилата от ПВХ.
3. Вътрешна обвивка от ПВХ.
4. Външна обвивка от ПВХ - сива.

За пренос и разпределение на ел. енергия при неподвижно полагане в земя, тунели, канали, шахти, помещения и на открито под навес,
t раб. +70 °C;
t к. с. +160 °C/5s;
t полагане от -5 °С до +50 °С;
t експлоат. от -30 °C до +50 °C;
R доп. огъване 10 Dk
U изп. AC 4kV, 50 Hz; DC 12 kV
Устойчив на въздействието на пламък по БДС IEC 332-1

Маркировка на жилата по HD 308 S2.
CABTT

im

Аналог:
NAYY
VDE 0276-603

 

14÷5000.6/1 kVБДС 16291-85
22.5÷25
32.5÷240
4+2.5÷240+120
42.5÷240
52.5÷95


1. Плътни или усукани алуминиеви жила - клас 1 или 2.
2. Изолация на жилата от ПВХ.
3. Вътрешна обвивка от ПВХ.
4. Външна обвивка от ПВХ - сиваЗа пренос и разпределение на ел. енергия при неподвижно полагане в земя, тунели, канали, шахти, помещения и на открито под навес,
t раб. +70 °C;
t к. с. +160 °C/5s;
t полагане от -5 °С до +50 °С;
t експлоат. от -30 °C до +50 °C;
R доп. огъване 10 Dk
U изп. AC 4kV, 50 Hz; DC 12 kV
Устойчив на въздействието на пламък по БДС IEC 332-1

Маркировка на жилата по HD 308 S2.
СВБТ; СВБТ-с

im

Аналог:
YBY
IEC 60502

 

110÷2400.6/1 kVБДС 16291-85 
22.5÷50
31.5÷240
2.5+1.5÷240+120
41.5÷240
51.5÷70
7,8,10,12,14,161.5; 2.5
19,24,30,37


1. Плътни или усукани медни жила - клас 1 или 2.
2. Изолация на жилата от ПВХ.
3. Обвивка под бронята.
4. Броня от две стоманени ленти.
5. Външна обвивка от ПВХ: тип (Т) - сива; тип (Тс) - черна, устойчива на атмосферни влияния и UV лъчи.За пренос и разпределение на ел. енергия при неподвижно полагане в земя, тунели, канали, шахти, помещения и на открито под навес. За обвивка тип (Тс) и директно на открито.
t раб. +70 °C;
t к. с. +160 °C/5s;
t полагане от -5 °С до +50 °С;
t експлоат. от -30 °C до +50°C
R доп. огъване 15 Dk
U изп. AC 4kV, 50 Hz; DC 12 kV
Устойчив на въздействието на пламък по БДС IEC 332-1

Маркировка на жилата по HD 308 S2.
САВБТ; САВБТ-c

im

Аналог:
AYBY
IEC 60502

 

110÷2400.6/1 kVБДС 16291-85
22.5÷25
32.5÷240
4+2.5÷240+120
42.5÷240
52.5÷50


1. Плътни или усукани алуминиеви жила - клас 1 или 2.
2. Изолация на жилата от ПВХ.
3. Обвивка под бронята.
4. Броня от две стоманени ленти.
5. Външна обвивка от ПВХ: тип (Т) - сива; тип (Тс) - черна, устойчива на атмосферни влияния и UV лъчи.
За пренос и разпределение на ел. енергия при неподвижно полагане в земя, тунели, канали, шахти, помещения и на открито под навес. За обвивка тип (Тс) и директно на открито.
t раб. +70 °C;
t к. с. +160 °C/5s;
t полагане от -5 °С до +50 °С;
t експлоат. от -30 °C до +50°C;
R доп. огъване 15 Dk
U изп. AC 4kV, 50 Hz; DC 12 kV
Устойчив на въздействието на пламък по БДС IEC 332-1

Маркировка на жилата по HD 308 S2.
NYY-O/J

im

Аналог:
CBTT-с
БДС 16291 -85

 

11.5÷5000.6/1 kV 
21.5÷95HD 603 S1
3,41.5÷300VDE 0276-603
25+16÷300+150(до 5 жила)
51.5÷95 
7,8,10,12,14,16,191.5÷4VDE 0276-627
20,21,24,25,1.5; 2.5(над 5 жила)
27,30,37 

1. Плътни или усукани медни жила - клас 1 или 2.
2. Изолация на жилата от ПВХ.
3. Запълващ компаунд.
4. Външна обвивка от ПВХ - черна.
NYY - J - с жълто/зелено жило;
NYY - O - без жълто/зелено жило.
За пренос и разпределение на ел. енергия при неподвижно полагане в земя, тунели, канали, шахти, помещения, във вода и на открито.
t раб. +70 °C;
t к. с. +160 °C/5s;
t полагане от -5 °С до +50°С;
t експлоат. от -30 °С до +50°C;
R доп. огъване:
  -едножилни - 15 Dk;
  -многожилни -12 Dk
Допустима сила на теглене:
  -за Cu - 50 N/mm2 x общото сечение на кабелните жила;
  -за Al - 30 N/mm2 x общото сечение на кабелните жила;
U изп. : АС 4 kV,50 Hz;DC 12 kV
Неразпространение на горенето - клас В по VDE 0472-804  (IEC 332-1)

Маркировка на жилата по HD 308 S2.
NАYY-O/J

im

Aналог:
CABTT-c
БДС 16291 -85

 

125÷5000.6/1 kV 
225÷95 
325÷240HD 603 S1
50+25÷300+150VDE 0276-603
425÷300 
525÷95 
1. Плътни или усукани алуминиеви жила - клас 1 или 2.
2. Изолация на жилата от ПВХ.
3. Запълващ компаунд.
4. Външна обвивка от ПВХ - черна.
NAYY - J - с жълто/зелено жило;
NAYY - O - без жълто/зелено жило;
За пренос и разпределение на ел. енергия при неподвижно полагане в земя, тунели, канали, шахти, помещения, във вода и на открито.
t раб. +70 °C;
t к. с. +160 °C/5s;
t полагане от -5 °С до +50 °С;
t експлоат. от -30 °С до +50°C
R доп. огъване:
  -едножилни - 15 Dk;
  -многожилни -12 Dk
Допустима сила на теглене:
  -за Cu - 50 N/mm2 x общото сечение на кабелните жила;
  -за Al - 30 N/mm2 x общото сечение на кабелните жила
U изп. : АС 4 kV, 50 Hz;DC 12kV
Неразпространение на горенето - клас В по VDE 0472-804 (IEC 332-1)

Маркировка на жилата по HD 308 S2.
YBY-O/J

im

Аналог:
СВБТ-с
БДС 16291-8524.0÷500.6/1 kVIEC 60502
3,44.0÷300
4+2.5÷300+150
54.0÷70
7,8,101.5÷6
12,14,16,191.5; 2.5
20,21,24,27,30,37

1. Плътни или усукани медни жила - клас 1 или 2.
2. Изолация на жилата от ПВХ.
3. Запълващ компаунд.
4. Броня от две галванизирани стоманени ленти.
5. Външна обвивка от ПВХ - черна.
YBY-J - с жълто/зелено жило;
YBY-О - без жълто/зелено жило.
В ел. централи, подстанции, промишлени предприятия, улично осветление, разпределителни мрежи и др. Полагат се неподвижно в земя, тръбни мрежи, канали, тунели, шахти, помещения, във вода и на открито, където се изисква по-голяма защита срещу механични повреди.
t раб. +70 °C;
t к. с. +160 °C/5 s;
R доп. огъване 15 Dk.
Допустима сила на теглене:
- за Cu - 50 N/mm2 x общо Sk;
- за Al - 30 N/mm2 x общо Sk, където Sk - сечение на кабелните жила, mm2.
U изп. - АС 3,5 kV, 50 Hz.
Неразпространение на горене по IEC 332-1.

Маркировка на жилата по HD 308 S2.
AYBY-O/J

im

Аналог:
САВБТ-с
БДС 16291-85

 

 

26.0÷500.6/1 kVIEC 60502
3,46.0÷300
6+4÷300+150
56÷50
1. Плътни или усукани алуминиеви жила - клас 1 или 2.
2. Изолация на жилата от ПВХ.
3. Запълващ компаунд.
4. Броня от две галванизирани стоманени ленти.
5. Външна обвивка от ПВХ - черна.
AYBY-J - с жълто/зелено жило;
AYBY-О - без жълто/зелено жило.
В ел. централи, подстанции, промишлени предприятия, улично осветление, разпределителни мрежи и др. Полагат се неподвижно в земя, тръбни мрежи, канали, тунели, шахти, помещения, във вода и на открито, където се изисква по-голяма защита срещу механични повреди.
t раб. +70 °C;
t к. с. +160 °C/5 s;
R доп. огъване 15 Dk.
Допустима сила на теглене:
- за Cu - 50 N/mm2x общо Sk;
- за Al - 30 N/mm2 x общо Sk, където Sk - сечение на кабелните жила, mm2.
U изп. - АС 3,5 kV, 50 Hz.
Неразпространение на горене по IEC 332-1.

Маркировка на жилата по HD 308 S2.
NYCY

im

 

11.5÷350.6/1 kVHD 603 S1 
21.5÷50VDE 0276-603
3,41.5÷240(до 5 жила)
5,7,8,10,12,1.5÷4.0HD 627 S1 
14,16,19VDE 0276-627 (над 5 жила)
20,21,24,27,30,371.5; 2.5 

1. Плътни или усукани медни жила - клас 1 или 2.
2. Изолация на жилата от ПВХ.
3. Запълващ компаунд.
4. Екран от концентричен проводник от медни телове и една или две обратни лентови спирали.
5. Външна обвивка от ПВХ - черна.

Маркировка на жилата по HD 308 S2.


В ел. централи, подстанции, пром. предприятия, улично осветление и др., където се изисква по-голяма защита срещу механични повреди или защита от случаен контакт при повреда. Концентричният проводник може да служи като екран, заземяващ или нулев проводник. Полагане в земя, вода и на открито,
t раб. +70 °C;
t к. с. +160 °C/5 s;
R доп. огъване:
  - едножилни - 15 Dk;
  - многожилни - 12 Dk.
U изп. - АС 4 kV, 50 Hz.
Устойчивост на горене - клас В по VDE 0472-804 (IЕС 332-1)
NYM-0/J

im

 11.5÷160.3/0.5 kVVDE 0250-204
2,3,4,51.5÷35
71.5; 2.5
10,121.5

1. Плътни или усукани медни жила - клас 1 или 2.
2. Изолация на жилата от ПВХ.
3. Запълващ компаунд.
4. Външна обвивка от ПВХ - сива.

Маркировка на жилата no HD 308 S2.


Като силов и контролен кабел при неподвижен монтаж, в помещения под и върху мазилка и на открито, където не се очакват механични повреди,
t раб. +70 °C;
t к. с. +160 °C/5 s;
R доп. огъване: 6 Dk.
U изп. - АС 2 kV, 50 Hz.
Устойчивост на горене - клас В по VDE 0472-804 (IЕС 332-1).
POWERHARD RV

im

 

11.5÷6300.6/1 kVIEC 60502
21.5÷16
31.5÷70
10+6÷240+120
41.5÷240
51.5÷50


1. Плътни или усукани медни жила - клас 1 (до 4,0 mm2) и клас 2 (от 6,0 mm2 и нагоре).
2. Изолация на жилата от омрежен полиетилен.
3. Запълващ компаунд.
4. Външна обвивка от гъвкав ПВХ - черна.

Маркировка на жилата - цветно no HD 308 S2.


За пренос и разпределение на ел. енергия в ел. централи, подстанции, индустриални и градски мрежи, сгради и т. н. За неподвижен монтаж в земя, тръби, канали, на открито и във вода.
t раб. +90 °C;
R доп. огъване 5 Dk.
Устойчив на:
- UV лъчи;
- минерални и хидрокарбонатни масла;
- химически среди;
- удари;
- устойчив на горене по IEC 332-1 и IEC 332-3
POWERHARD F

im
RVFV/VVFV
RVFV-K/VVFV-K116÷3000.6/1 kVIEC 60502 
2,3,51.5÷16
31.5÷95
16+10÷240+120
41.5÷95
51.5÷25
6,7,10,12,14,16,1.5; 25
19,24,27,37
52,611.5
6÷194 

1. Плътни или усукани медни жила - клас 1 (до 4,0 mm2) и клас 2 (от 6,0 mm2 и нагоре). При вариант -K - клас 5.
2. Изолация на жилата:
- за RVFV - омрежен полиетилен;
- за VVFV - ПВХ.
3. Екструдиран запълващ компаунд.
4. Броня от две галванизирани стоманени или алуминиеви ленти. Алуминиевата броня се ползва при едножилни кабели за предотвратяване на паразитни токове нагряващи кабела.
5. Външна обвивка от гъвкав ПВХ - черна.
Маркировка на жилата по HD 308 S2:
- до 5 жила: цветна (RVFV);
- 6 и повече жила: черна с номерация и жълто/зелено жило (VVFV).В ел. централи, подстанции, произв. предприятия, петролни и газостанции, складове съсзапалителни продукти и т. н., където има опасност от механическа агресия или от експлозия. За неподвижен монтаж в земя, тръби, на открито и във вода.
t раб. +90 °C/+70 °C. (за VVFV)
R доп. огъване 10 Dk.
Устойчив на:
- UV лъчи;
- минерални и хидрокарбонатни масла;
- химически среди;
- удари;
- гризачи;
- горене по IEC 332-1,IEC 332-3
POWERFLEX RV-K

im

 

12.5÷6300.6/1 kVIEC 60502
21.5÷16
31.5÷70
16+10÷240+120
41.5÷240
51.5÷50
1. Гъвкави усукани медни жила - клас 5.
2. Изолация на жилата от омрежен полиетилен.
3. Външна обвивка от много гъвкав специален ПВХ компаунд-черна.

Маркировка на жилата по HD 308 - цветна.


За всякакви индустриални и градски мрежи, инсталации на сгради и т. н. Високата гъвкавост го прави подходящ за монтаж в трудно достъпни и притеснени места. За монтаж в земя, тръби, на открито или във вода,
t раб. +90 °C;
R доп. огъване 5 Dk.
Кабелът е изключително гъвкав, водоустойчив, при средна устойчивост на удари.
Устойчив на:
  - UV лъчи;
  - масла;
  - химически среди;
  - горене по IEC 332-1.
СПЕмТ-еТ; САПЕмТ-еТ

im 

1240÷500+2.50.6/1 kV AC БДС 2581-86 
3 kV DC

1. Медно или алуминиево уплътнено жило - клас 2.
2. Изолация от полиетилен.
3. Екран от медни ленти със сечение 2,5 mm2 min.
4. Външна обвивка от ПВХ - сива.
    U изп. - АС 3.5 kV, 50 Hz; DC 8 kV
За пренос и разпределение на ел. енергия в градския електрифициран транспорт (тролейни и трамвайни линии, метро),
t раб. +70 °C;
t претоварване +90 °С/100 часа годишно;
t к. с. +130 °C
R обвивка ≥ 0,2 MΩ/km.
Полагане в земя, канали, тунели, шахти, в помещения и на открито под навес.
КЗПП

im
1.5+1.5÷16+100.66 kVБДС 10523-77 


1. Медни гъвкави жила - клас 4.
2. Изолация от полиетилен с висока плътност.
3. Външна обвивка от ПВХ пластификат.

Цветна маркировка на жилата.
За захранване на водоустойчиви ел. двигатели за водни помпи, работещи във вода при налягане до 11,8 х 105 Pa.
E07VVV-F

im
316÷950.45/0.75 kVIEC 332 

1. Гъвкаво усукано медно жило -клас 5.
2. Изолация на жилата тип И2.
3. Запълващ компаунд тип П2.
4. Външна обвивка тип П2 - черна.

Цветна маркировка на жилата.За захранване на ел. двигатели на потопяеми помпи, работещи във вода.
U изп. - АС 4 kV, 50 Hz.
Устойчивост на горене по IEC 332-1.

18


Copyright © 2006 Cablecommerce Ltd. Created by:СТЕНИК Уеб дизайн компания